Doorzoek volledige site
08 februari 2016 | JEROEN SCHREURS

VEA-rapport: informatie over energiebesparingspremies kan beter

Maar 30 procent van de appartementsbewoners zijn op de hoogte van premies voor energiebesparende investeringen. Illustratie | ©Marie-José Klaver, Flickr

Om de twee jaar voert marktonderzoeksbureau TNS voor het VEA, het Vlaams Energieagentschap, een enquête over het energieverbruik van de Vlaamse huishoudens. In de enquête polsen de onderzoekers naar het gedrag, de kennis en de voornemens van de Vlamingen op vlak van energiebesparing. Opvallende resultaten: energiebesparingspremies zijn te weinig bekend, het aantal condensatieketels stijgt sterk en ook ledverlichting gaat in stijgende lijn.

Het belang van energiebesparing wordt belangrijker in de Vlaamse huishoudens, al is dat met mondjesmaat. Iets meer dan 50 procent ervan vindt energiebesparing nu belangrijk en twee op drie omschrijft zichzelf als (heel) zuinig. Meer dan in 2011 en 2013 heeft men trouwens het gevoel dat het eigen energieverbruik gedaald is.

 

Informatie over premies

Het VEA-rapport geeft ook aan dat de informatieverspreiding rond premies voor energiebesparing niet goed is. Slechts vijf op de tien Vlaamse gezinnen weten dat hun elektriciteitsnetbeheerder premies geeft voor een aantal energiebesparende investeringen, een daling van 20% tegenover 2013. Vooral appartementsbewoners zijn daarover het minst op de hoogte (30%), bij gezinnen die in open bebouwingen leven stijgt dat wel tot bijna zeven op de tien. De meesten halen informatie over energiebesparingsmaatregelen bij hun gemeentebestuur, het VEA of hun netbeheerder. Laaggeschoolden kiezen eerder voor het gemeentebestuur, universitairen doen meer een beroep op het VEA. Bij 16% van de Vlaamse gezinnen heeft er trouwens iemand een opleiding gevolgd over energie of technische installaties. Dat is iets meer dan in 2013 (14%).

 

Verwarming

Wanneer er niemand thuis is, wordt de verwarming door zeven op de tien Vlamingen lager gezet. De gemiddelde dagtemperatuur blijft stabiel rond de 21 graden en de gemiddelde nachttemperatuur stijgt tegenover de vorige studie tot 16 graden. De hal en de slaapkamers worden overdag het minst verwarmd en het aandeel Vlaamse gezinnen dat deze ruimtes verwarmt neemt af tegenover 2013.

Het aandeel woningen dat hoofdzakelijk met aardgas wordt verwarmd is stabiel gebleven (69%). In de meest recente woningen wordt bijna uitsluitend met aardgas verwarmd. Van de aardgasgebruikers met een individuele CV-installatie bezit 38% een condensatieketel met HR Top label, een toename van 8% tegenover 2013. 37% bezit een HR+ ketel, dat aantal blijft stabiel. Het aandeel aardgasgebruikers met een gewone ketel daalt met 6%.

 

Verlichting  en ventilatie

Bijna de helft van de Vlaamse gezinnen bezit ledlampen. In 2013 was dat nog maar drie op de tien. Tachtig procent van de Vlaamse gezinnen heeft daarnaast spaarlampen in huis en minder dan de helft van de Vlamingen doet het nog met TL-, halogeen- of gloeilampen, een sterke daling tegenover 2013.

Opvallend: het aantal woningen zonder ventilatie stijgt volgens de enquête ten opzichte van 2013. Raamroosters, met en zonder afvoerventilatie, blijven de populairste ventilatiemethode.

 

Investeren?

De respondenten moesten ook aangeven in welke energiebesparende maatregelen ze de komende vijf jaar waarschijnlijk zouden investeren. De meest populaire antwoorden: een energiezuinige verwarmingsketel (13%), dakisolatie en dubbel en HR-glas. Maar zes procent wil investeren in fotovoltaïsche zonnepanelen, bij een zonneboiler is dat hetzelfde percentage. Warmtepompen staan bij vier procent op het lijstje.

Het VEA vroeg ook naar de drempels en hefbomen die een rol speelden bij zo’n investering. 80 procent antwoordde dat ze de zekerheid moeten hebben dat de investering haar geld waard zal zijn. 71 procent wil zeker zijn dat wat ze nu doen ook nog goed genoeg zal zijn in de toekomst. 51 procent antwoordde dat ze bij verbouwingen op comfortverhoging mikken en energiebesparing enkel mooi meegenomen is. Hetzelfde aantal zei dat ze vooral advies nodig hadden over welke werken ze het best zouden uitvoeren.

Meer informatie over het marktonderzoek: www.energiesparen.be/marktonderzoek

 

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Installatie en Bouw

GERELATEERDE DOSSIERS