Doorzoek volledige site
08 februari 2016

Akoestiek, ontwerp en realisatie: een opleiding van Leefmilieu Brussel

Illustratie | ACOEM

In juni organiseert Leefmilieu Brussel de tweedaagse opleiding Akoestiek: ontwerp en realisatie. De principes van akoestische verbetering en isolatie met materialen met een gunstige milieubalans komen aan bod. Doel is om de deelnemers in staat te stellen om de inzet op het vlak van geluidshinder in het Brussels Gewest beter af te bakenen en de denkoefeningen en acties ter beperking van de gevolgen voor het comfort en de gezondheid te begrijpen.

Concreet

  • De opleiding behandelt de problemen van geluidshinder binnenshuis en buitenshuis
  • Met voorrang wordt een passieve benadering voorgesteld (oriëntatie van het gebouw, indeling van de lokalen, beperking van geluidshinder aan de bron) en worden oplossingen voorgesteld om de gebouwschil en de binnenwanden uit te voeren volgens de principes van de ecoconstructie (milieueffecten van de geluidsisolerende materialen). Praktische oplossingen (vooral details) worden uitgewerkt
  • De daling van de geluidshinder van technische uitrustingen komt ook aan bod
  • De akoestische problemen van de houtskeletbouw worden apart behandeld

 

Doelgroep

Professionelen uit de bouw- en stedenbouwkundige sector, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Architecten en ingenieurs,
  • Professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndic,  …)
  • Aannemers (functies met beslissingsbevoegdheid in de onderneming)
  • Verantwoordelijken van besturen die te maken hebben met de bouw/renovatie van gebouwen.

 

De gezamenlijke les- en praktijkmodules laten toe verschillende standpunten uit te wisselen.

 

Praktische details en de inschrijfmodule vindt u hier terug. 

GERELATEERDE DOSSIERS