Doorzoek volledige site
10 februari 2016

De Duurzame Wijk: 7 akoestisch ontkoppelde woningen

Het project De Duurzame Wijk van Wienerberger naar een ontwerp van Wielfaert Architecten koppelt betaalbaarheid aan een brede focus op duurzaamheid. Akoestisch comfort was topprioriteit bij het creëren van een aangenaam binnenklimaat, met als resultaat een verhoogd comfort, DnT,w ≥ 62dB. 

Om het akoestisch comfort tussen de woningen te garanderen, werden maatregelen genomen op het vlak van luchtgeluidisolatie en contactgeluidisolatie. Daarnaast werden ook maatregelen genomen om het akoestisch comfort binnen de woning te verzekeren. Om het gewenste akoestisch comfort te garanderen, was er vanaf ontwerp dan ook een akoestisch studiebureau, Daidalos Peutz, bij het project betrokken om te helpen bij de juiste detaillering van gevels, installaties en dergelijke meer.

 

Luchtgeluidisolatie: verhoogd akoestisch comfort

Alle woningscheidende wanden zijn uitgevoerd als ankerloze spouwmuren in Porotherm PLS 500 binnenmuurstenen met een dikte van 14 cm. Deze hebben een densiteit van 850 kg/m³, zodat samen met een pleisterlaag van 1 cm elk spouwblad een oppervlaktemassa van ongeveer 130 kg/m² heeft. Beide spouwbladen worden van elkaar gescheiden door 6 cm minerale wol.

De vloerplaat op volle grond is een gewapende betonplaat met een dikte van 20 cm en heeft bijgevolg een oppervlaktemassa van minstens 500 kg/m². De vloerplaten worden onderbroken ter hoogte van de woningscheidende wanden, maar steunen wel op een zelfde doorlopende funderingszool. De platen worden op de zool gelegd mits tussenvoegen van een EPDM-folie met een dikte van 3 mm.

Op deze manier beantwoorden de woningscheidende wanden aan de akoestische oplossing van Wienerberger voor verhoogd akoestisch comfort volgens NBN S01-400-1. Dit relatief licht akoestisch performant systeem is eenvoudig te realiseren en is gebaseerd op het massa-veer-massaprincipe. De verdiepingsvloeren tussen de verschillende woningen zijn volledig ontkoppeld.

De dakpannen en het onderdak lopen door ter hoogte van de perceelsgrenzen tussen de woningen. Bovenop de woningscheidende wanden wordt er een minerale wol aangebracht. Er is geen enkel contact tussen de houten dakconstructie van aanpalende woningen.

Ter hoogte van de perceelsgrenzen tussen de woningen wordt de gevelsteen ontkoppeld door middel van een staande voeg die elastisch wordt opgekit.

Om de hoge akoestische performantie van deze oplossing niet te ondermijnen, dient er bij ontwerp en tijdens de uitvoering specifi eke aandacht te gaan naar de volgende punten:

  • Er mogen geen luidruchtige technische installaties in de woningscheidende wand ingebouwd worden: geen afvoerleidingen van water, geen spoelbakken van toiletten,... Elke verzwakking van de wanddikte moet vermeden worden.
  • Een uitzondering mag gemaakt worden voor elektrische leidingen die over een beperkte dikte worden ingeslepen en die nadien volledig dicht gepleisterd worden.
  • In de woningscheidende wand mogen geen stopcontacten ingebouwd worden omdat deze het risico inhouden van een verzwakking van de wand en van contactbruggen tussen de beide wandhelften van de ankerloze spouwmuur.
  • Wanneer uitzonderlijk toch een stopcontact in de woningscheidende wand wordt ingebouwd, wordt gebruik gemaakt van speciale luchtdichte geluiddempende inbouwdozen. Hierbij mogen nooit op dezelfde plaats inbeide spouwbladen van de ankerloze spouwmuur twee stopcontacten ingewerkt worden, maar dient er een voldoende afstand gerespecteerd te worden.

 

Contactgeluidisolatie: verhoogd akoestisch comfort

Door het voorzien van zwevende vloeren, ook op het gelijkvloers, voldoen de woningen van De Duurzame Wijk aan de eisen van het verhoogd akoestisch comfort op het gebied van contactgeluidisolatie volgens NBN S01-400-1.

Om de hoge akoestische performantie van deze oplossing niet te ondermijnen, dient er bij ontwerp en tijdens de uitvoering specifieke aandacht te gaan naar de volgende punten:

  • Installaties mogen geen contact veroorzaken tussen de zwevende vloer en de draagvloer. Om die reden moeten de installaties die de zwevende vloer doorboren, steeds omwikkeld worden met een laag contactgeluidisolatie.
  • Installaties zoals toiletten, douches,..., mogen niet op de draagvloer steunen, maar moeten steunen op de zwevende vloer.
  • Trappen moeten steunen op de zwevende vloer.

 

Akoestisch comfort binnen de woning verzekerd door een slim ontwerp

Bijzondere aandacht dient te gaan naar het akoestisch comfort van de slaapkamers binnen de woning. Alle binnenmuren van de slaapkamers worden uitgevoerd in gepleisterde Porotherm PLS 500 binnenmuurstenen met een dikte van 14 cm. Ook voor de niet dragende wanden.

Nergens komt een slaapkamerdeur rechtstreeks uit in een woonruimte of keuken. Op die manier worden dure akoestische deuren vermeden.

Een massieve constructie in combinatie met een slim ontwerp staat garant voor een betaalbaar en aangenaam akoestisch comfort binnen de woning.

 

Beperken van storende buitengeluiden tot in de woning

De massieve constructie wordt zeer sterk geïsoleerd met 24 cm minerale wol. De woningen worden voorzien van thermisch heel performant buitenschrijnwerk met drievoudige beglazing. Dit schrijnwerk wordt bovendien luchtdicht ingebouwd. Deze thermisch geoptimaliseerde en luchtdichte schil staat garant voor een voldoende geluidisolatie op het vlak van buitengeluiden.

Om de omgevingsgeluiden correct in te schatten, werden metingen van het huidige omgevingsgeluid op de site uitgevoerd.

 

Beperken van installatiegeluiden in de woningen

De buisdiameters van sanitaire installaties en het ventilatiesysteem worden berekend in functie van het beperken van installatiegeluiden in de woningen. Een grotere diameter betekent een lagere stroomsnelheid in de leidingen en de kanalen, waardoor er minder storende installatiegeluiden zullen optreden.

De luchtgroep op zolder wordt geplaatst op trillingsdempers. De ventilatiekanalen worden voorzien van akoestische dempers waar nodig.

De regenwaterpomp wordt geplaatst in de regenwaterput zodat er geen storende geluiden in de woning waargenomen kunnen worden.

 

Akoestische metingen (rapport)

Om de bovenstaande aanpassingen na de praktische uitvoering te testen voerde het akoestisch bureau Venac de nodige controle metingen uit met betrekking tot de vooropgestelde akoestische eisen.

Zowel de contactgeluidisolatie tussen de woningen, de luchtgeluidisolatie van de gevelconstructie en de luchtgeluiden tussen de woningen werden gemeten.

"De resultaten van deze controle metingen (zie onderstaande downloads) tonen aan dat de opgelegde eisen van verhoogd akoestisch comfort makkelijk zijn gehaald en het ontwerp van de Duurzame Wijk akoestisch heel performant is," besluit Wienerberger.