Doorzoek volledige site
16 februari 2016 | JOOS NEVEN

Leertraject herbestemming van parochiekerken stelt onderzoeksbureaus voorop

Illustratie | stardesign.nl
Illustratie | CRCK.be

Onroerend Erfgoed, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRCK), het Kenniscentrum Vlaamse Steden, en het Team Vlaams Bouwmeester slaan de handen in elkaar voor een begeleidingsprogramma over vijf herbestemmingsprojecten. Deze trajecten moeten onderzoeksbureaus voorbereiden op de golf herbestemmingsvoorstellen voor parochiekerken.

Professionele ondersteuning

In de conceptnota Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk uit 2011 genieten herbestemmingsideeën voor kerken al veel bijval. Toch zorgen twijfels over de duurzaamheid en de haalbaarheid van deze ideeën er vaak voor dat enkele partijen op het laatste moment terugkrabbelen. De herbestemming van kerken is dan ook niet eenvoudig: kerken hebben historische en culturele waarde, bepalen vaak het gezicht van een stad, en kunnen bovendien beschermd erfgoed zijn. Eigenaars en initiatiefnemers hebben doorgaans weinig ervaring met de herbestemming van parochiekerken en zoeken daarom naar professionele ondersteuning. Net daarom wil Onroerend Erfgoed met dit leertraject een verschil maken en onderzoeksbureaus een kans gunnen om mee te werken aan een herbestemming. De ervaring en de opgebouwde expertise kan een bureau voorgoed op de kaart zetten inzake herbestemmingen. En in combinatie met de Vlaamse subsidies en het projectbureau ‘Herbestemming Kerken’, verwachten we veel herbestemmingsinitiatieven in de nabije toekomst.

 

Verder kijken

Onroerend Erfgoed organiseert een individueel en geïntensifieerd begeleidingsprogramma voor vijf herbestemmingsprojecten. Het begeleidingsprogramma loopt gedurende de periode waarin de beslissingen over materiële aanpassingen genomen worden: de ontwerpfase. Belangrijk is om na te gaan welke afwegingen de verschillende partijen maken en welke elementen een doorslaggevende rol spelen. In deze denktank zitten ook leden van het CRCK, het Kenniscentrum Vlaamse Steden, en het Team Vlaams Bouwmeester. Samen met de verschillende partijen is het mogelijk om elke invalshoek te benaderen. De som der delen staat een onderzoeksbureau daarna toe om diepe(re) analyses te maken die relevant zijn voor de andere partijen en verder te kijken dan de vandaag afgebakende grenzen.

 

Meer informatie over het leertraject vindt u hier.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS