Doorzoek volledige site
09 maart 2016 | LIZE EVENS

Johan Desmedt (VITO) kijkt naar de toekomst van warmtenetwerken

Warmtenetwerk bij Broekerwinning in Kuringen Illustratie | Cordium
Illustratie | Vito

Johan Desmedt, project manager bij VITO, neemt Smartgeotherm onder de loep, een onderzoekstraject dat focust op warmte- maar ook koudenetwerken. Specifiek spitst dit innovatieproject zich toe op vierde generatiewarmtenetwerken die een hogere energie efficiëntie kunnen bereiken dankzij een temperatuur van 50°-60° C. 

In de projectomschrijving staat te lezen dan het Smartgeotherm ernaar streeft om geïntegreerde concepten te ontwikkelen om met behulp van geothermie, betonkernactivering en andere technieken te komen tot bijna energieneutrale gebouwen.

 

Langdurig bestaan

Warmtenetwerken bestaan al erg lang, maar vooral in noordelijke landen als Zweden en Denemarken worden ze op erg grote schaal aangelegd. In België beperkt het zich tot Gent, Brugge en een nieuwbouwwijk in Roeselare. Een typische drager hiervan is water. Johan Desmedt vat de uitdagingen samen: ”Vooral op technisch, sociologisch, juridisch en economisch vlak bevinden zich de voornaamste uitdagingen voor warmtenetwerken. Op technisch vlak omdat zo’n netwerk toch 30 jaar moet kunnen meegaan. Economisch gezien omdat het nog steeds een hoge investering vraagt.” De technologie wordt steeds beter en slimmer te besturen, maar ook het beleid verandert. Dat onder invloed van de Europese H2020-doelstellingen.

 

Storm

Johan Desmedt haalt het STORM-project aan, in samenwerking met Europa en verschillende bedrijven heeft Vito verschillende demoprojecten rond energie-efficiënte op district niveau opgezet. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ontwikkelde een innovatieve district heating and cooling (DHC) controller. Hiervoor ging ze ook een samenwerking aan met NODA, die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van besturing voor warmtenetwerken. Het uiteindelijke doel is om de piekbelasting te verminderen. De eerste simulaties geven alvast veelbelovende resultaten. In theorie is het mogelijk om tot 30% vermindering op de piekbelasting te realiseren, waardoor de winst hoger komt te liggen.

 

Warmte van de aarde

Een tweede project dat Johan Desmedt aanhaald is de aanleg van 28 woningen in Kuringen, VITO werd hierbij als studiebureau geconsulteerd. Bij dat project werd op grote schaal een warmtenetwerk geïnstalleerd. Dat verliep in drie fases, in een eerste fase testte Cordium gasketels in combinatie met warmtekrachtkoppelingen uit. Maar voor fase twee en drie gaan ze nog verder. Daar wordt gebruik gemaakt van een gasabsorptiewarmtepomp, die onttrekt warmte aan de bodem. Die warmte wordt verder opgewarmd en later als gebruiktswarmte in de woningen benut.