Doorzoek volledige site
29 februari 2016 | LIZE EVENS

Net niet: Gemeentelijke bibliotheek in Niel (Sculp[IT])

Illustratie | Sculp[IT] architecten
Op belevingstocht door de bibliotheek. Illustratie | Sculp[IT] architecten
De verschillende rubrieken zichtbaar op het plafond. Illustratie | Sculp[IT] architecten
Illustratie | Sculp[IT] architecten

Sculp[IT] architecten uit Antwerpen deed in 2012 mee aan de openbare oproep voor de verbouwingen en uitbreiding van de gemeentelijke bibliotheek in Niel. Helaas mocht het architectenkoppel de zegeruiker niet in ontvangst nemen. Net niet op het hoogste schavot, maar wel op Architectura.be

Naam, gemeente en opdrachtgever van het project?

Sculp[IT]: "De volledige studieopdracht voor de verbouwing en uitbreiding van de gemeentelijke bibliotheek in Niel, opdrachtgever was gemeente Niel. Het verliep via open oproep 22 project 5 Vlaams Bouwmeester."

 

Omschrijf kort de opdracht

Sculp[IT]: "De gemeentelijke openbare bibliotheek is gehuisvest in een oud herenhuis in het centrum van Niel. Het omvat twee verdiepen en is onderverdeeld in verschillende kamers. Het gebouw voldeed niet meer aan de eisen van brandveiligheid en toegankelijkheid. De verschillende functies en activiteiten van de bibliotheek stellen nieuwe eisen aan de huisvestiging. De opdracht was tweevoudig: langs de ene kant het huidige gebouw renoveren met behoud van de architecturale verschijningsvorm. Langs de andere kant was een uitbreiding noodzakelijk in het kader van de ruimtelijke invulling van de dienstverlening."

 

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

Silvia Mertens en Pieter Peerlings van Sculp[IT]: “Oorspronkelijk ging we voor de overwinning, ons project sloot goed aan bij de opdracht. Het is een prachtig gebouw en in ons ontwerp haalden we de volledige binnenkant eruit, maar behielden we de gevel. Conceptueel bekeken we dit project als een groot boekenrek, met boeken tegen alle wanden. Verder voegden we nog een nieuwbouw toe, geschikt als vergaderruimte. Die hielden we strak, maar toch passend bij het oude gebouw door een gelijke materiaalkeuze. Aan de binnenkant van het oude gebouw verbonden we de etages met elkaar zodat bezoekers zich in een grote boekenkast zouden wanen. Op belevingstocht tussen de boeken. Tot slot kwam er in een uitbouw op het dak een leescafé.” Door gebruik te maken van een atrium was het voor Sculp[IT] mogelijk te kijken naar verschillende duurzame toepassingen, zoals nachtventilatie. Henk Pijpaert engineering verzorgde de techieken en voor stabiliteit deden ze beroep op Util.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

Sculp[IT]: Een viertal bureaus deed mee. Plusoffice uit Brussel won het ontwerp, maar de uitvoering is nog niet gestart.

 

Kan u de keuze van de jury begrijpen?

Pieter Peerlings: “Natuurlijk is het jammer als je niet wint, we hebben er tenslotte anderhalve maand fulltime aan gewerkt. Onze kostenraming viel binnen het budget. Het is voor ons dan ook een bewuste keuze om één wedstrijd per jaar te doen, we vestigen onze aandacht nu op maatwerkprojecten.” Sculp[IT] voltooide onlangs projecten in Keerbergen en Antwerpen.