Doorzoek volledige site
22 februari 2016 | AARON EERDEKENS

Informazout wijst consument de weg naar energiezuinige stookolieketels

Illustratie | Informazout
Het energielabel van een product Illustratie | Informazout
De Informazout energielabel-zoeker Illustratie | Informazout

Sinds 26 september 2016 mogen verwarmingstoestellen met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer verkocht worden. Op de energielabel-zoeker op de website van Informazout krijgt de consument per handelsmerk alle productlabels in een handig overzicht dat toont welke handelsmerken de installaties met de beste energie-efficiëntie aanbieden. Dit maakt het mogelijk om op een simpele manier een breed aanbod te ontdekken dat voldoet aan de nieuwe Europese energie-efficiëntie richtlijn.

Energie-efficiëntie

In september 2015 trad de Europese Ecodesign-verordening in werking. Die houdt in dat verwarmingstoestellen met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer verkocht mogen worden in de EU.  Europa wil zo het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen met het oog op de klimaatdoelstellingen van 2020. Hierdoor zijn sinds september 2015 energiezuinige stookolieketels de norm. In de praktijk zijn dat de meest performante laagtemperatuur- en condensatietoestellen. Elk toestel wordt in een bepaalde klasse ingedeeld. Die klasse wordt gevisualiseerd door een label. Het label geeft aan hoe efficiënt een nieuw verwarmingstoestel warmte kan produceren. Hoe efficiënter het toestel, hoe hoger het rendement en hoe lager het energieverbruik.

 

Energielabels per handelsmerk

De energielabel-zoeker op de website van Informazout toont de consument per handelsmerk alle productlabels in een handig overzicht. Het overzicht laat zien welke handelsmerken de installaties met de beste energie-efficiëntie aanbieden. Naast het productlabel bestaat er ook nog een Europees pakketlabel. Dat label kan worden toegekend voor combinaties van producten. Door combinaties van stookolie en hernieuwbare energie (bijvoorbeeld een zonneboiler) kunnen immers nog sterkere resultaten worden behaald.

 

Zuiniger maken

De bestaande toestellen en systemen vallen echter niet onder de nieuwe Europese verordeningen. Daarom moeten deze ook niet worden vervangen. Toch kan het verbruik bij bestaande installaties worden geoptimaliseerd en zo goedkoper en milieuvriendelijker worden gemaakt. De webtool Optimaliseer je Installatie toont schematisch uit welke onderdelen een verwarmingsinstallatie bestaat en hoe verouderde onderdelen voor energieverlies kunnen zorgen. Verwarmingsinstallaties van twintig jaar en jonger kunnen zo tegen een lage prijs een stuk zuiniger worden gemaakt. Verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan twintig jaar kunnen best vervangen worden.

GERELATEERDE DOSSIERS