Doorzoek volledige site
08 februari 2016

boydens engineering – technisch & energie-efficiënt ontwerp - sportsite De Pluimen in Diksmuide

Sportsite De Pluimen
Cafetaria
Inkom
Sportsite De Pluimen
Sportsite De Pluimen
Hal
Nieuwe sporthal

In opdracht van Van Acker en Partners werken we het technisch en energie-efficiënt ontwerp uit voor de uitbreiding van de sportsite De Pluimen in Diksmuide. Comfort en beleving staan hierbij centraal en het ontwerp wordt uitgewerkt vanuit het Trias Energetica principe. Dit betekent dat voor de energieprestatie van het gebouw: het energieverlies zo minimaal mogelijk wordt gehouden, maximaal gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie en tenslotte fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk worden aangewend.

Een zwembad-sporthal is geen traditioneel gebouw en vooral het zwembad is een groot energieverbruiker. Hoe kunnen we dit beperken en op een energie-efficiënte manier oplossen? Ten eerste zal een performante gebouwschil de transmissie verliezen beperken, m.a.w. als er minder energie verloren gaat door de schil dan zal het energieverbruik lager zijn. Een goede aansluiting van de nieuwbouw op het bestaande gebouw is noodzakelijk om dit te kunnen bereiken. De inplanting en de grootte van de ramen hebben eveneens een invloed op thermische verliezen en zijn dus niet te verwaarlozen.

Ventilatie bij zwembaden is zeer belangrijk, het verwijderen van lucht uit de zwembadruimte gaat echter gepaard met het verwijderen van warme lucht. Deze warme lucht zal gerecupereerd worden door middel van een warmtewisselaar en warmtepomp. Ook het water, dat op een temperatuur van 25à26°C wordt gehouden, geeft thermische energie af naar zijn omgeving. Het energieverlies naar de zwembadhal zal beperkt worden door het zwembad af te dekken en het energieverlies naar de onderliggende technische ruimte zal beperkt worden door de zwembadkuip te isoleren. Tenslotte kiezen we voor 2 gascondensatieketels en een warmtekrachtkoppeling installatie. Tevens wordt het volledige dak van de sporthal benut voor het plaatsen van fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen.

Het zwembad zelf wordt voorzien van een systeem voor waterrecuperatie door middel van omgekeerde osmose, zodat er een groot deel van het filterspoelwater gerecupereerd wordt en opnieuw kan gebruikt worden. Verder recupereren we 200m³ regenwater voor toiletspoeling.

Voor verlichting wordt er gekozen voor daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen in combinatie met aanwezigheidsdetectie en LED verlichting wat zal zorgen voor een aanzienlijke besparing van energie. PV panelen op het dak waarbij licht rechtstreeks omgezet wordt in elektriciteit en waar de opbrengst van deze panelen direct op het net geïnjecteerd en verbruikt wordt. Het beperken van de vraag naar leidingwater door regenwaterrecuperatie voor sanitair & dienstkranen, waterbesparende toestellen en zonneboiler.

Verder staan we ook nog in voor de branddetectie, inbraakdetectie, camerabewaking, veiligheidsverlichting, onderwater verlichting en lift.