Doorzoek volledige site
26 februari 2016 | JEROEN SCHREURS

Mascotte Solarboy moet zonneboilers promoten

Zonneboilerfederatie Belsolar stelde op Batibouw de Solarboy voor aan de pers. De nieuwe mascotte moet zonneboilers bekend maken en promoten bij het grote publiek. “Dat is nodig, want zonnewarmte is de meest milieu- en energie-efficiënte manier om futureproof te wonen,” zegt Wim Persoons, voorzitter van Belsolar.

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom was aanwezig op de voorstelling van Solarboy. Om de sector van de thermische zonne-energie te steunen, wordt Turtelboom de officiële doopmeter van de zonneboiler-mascotte. Die steun is nodig, want de verkoop van zonneboilers daalt in België al sinds 2012.

Ook het aantal intenties om een zonneboiler te installeren ging achteruit. In de recentste REG-enquête van het VEA gaf slechts 6% van de ondervraagden aan van plan te zijn om in de komende 5 jaar een zonneboiler te installeren. In de REG-enquête van 2013 was dat nog 8%.

“En dat terwijl een zonneboiler met thermische zonnecollectoren de beste oplossing is om met de gratis energie van de zon het water voor je bad, douche of keuken te verwarmen,” zegt Wim Persoons. “Deze cijfers moeten de volgende jaren aanzienlijk stijgen willen we de Europese normen halen. Daarvoor moeten we ook beter communiceren naar het grote publiek, want te veel mensen weten nog steeds niet wat een zonneboilerinstallatie precies inhoudt en verwarren die nog te vaak met pv-installatie.”

Daarom richtte de sectorfederatie de website www.belsolar.be op. Daar vinden particulieren en professionelen een concreet, objectief en niet-merkgebonden antwoord op alle vragen over thermische zonne-energie. De SolarBoy heeft ook een eigen Facebookpagina.

 

Warmtevraag verminderen

Tegelijk pleit Belsolar bij de overheid voor een correcte validatie van thermische zonne-energie in de EPB-berekening. Volgens de huidige EPB-criteria daalt het E-peil van een woning immers enorm wanneer een dak vol pv-panelen wordt gelegd, ook al vermindert de warmtevraag niet. Thermische collectoren doen het E-peil dalen én halen de warmtevraag naar omlaag, maar dat krijgt in de huidige EPB-formule geen waardering.

Belsolar pleit ook voor het behoud van premies voor zonneboilerinstallaties bij renovatie en bouwaanvragen van voor 01/01/2014, en voor het stimuleren van de vervanging van elektrische boilers door zonneboilers. “Met dat laatste kunnen consumenten makkelijke energiewinsten boeken,” sluit Persoons af.