Doorzoek volledige site
29 februari 2016 | AARON EERDEKENS

ES-SO lanceert Europese databank voor energetische eigenschappen zonwering

Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO
Illustratie | ES-SO

Het is van essentieel belang dat architecten en ingenieurs bij de voorbereiding van specificaties en prestatieberekeningen van zonwering rechtstreeks toegang hebben tot betrouwbare data. Dynamische zonwering is namelijk een belangrijk onderdeel in het ontwerp van energiebesparend bouwen. Om aan deze behoefte te voldoen, heeft de European Solar-Shading Organization (ES-SO) het initiatief genomen om een European Solar-Shading Products Properties Database (ES-SDA) te creëren.

Europese normen

Het doel van deze referentielijst is het onafhankelijk aanleveren van geverifieerde en gevalideerde zonweringsmaterialen voor een juiste specificatie en toepassing in alle soorten gebouwen. Fabrikanten kunnen de gegevens van zowel doek- en materialenzonwering voorleggen als van afgewerkte systemen die eerst volgens de toepasselijke Europese normen in een geaccrediteerd Europees laboratorium zijn getest. Na die test worden de resultaten ervan op basis van een peer review gecontroleerd en getoetst. Pas daarna worden ze opgenomen in de databank.

 

Breed scala aan output-eigenschappen

De databank wordt ondersteund door uitgebreide documentatie en is gekoppeld aan opleiding. De databank is zowel beschikbaar op Europees als op nationaal niveau. Het proces voor het verzamelen van de gegevens en de presentatie ervan gebeurt analoog, zoals nu reeds het geval is voor beglazing. De gebruikers zullen daarom in staat zijn om de prestaties van zonweringdoek- en materialen te evalueren in combinatie met typische beglazing. Een breed scala aan output-eigenschappen, waaronder warmte-isolatie en warmtewering en zichtbare lichttransmissie, kan zo worden gegenereerd.

 

Amerikaanse versie op til

De database is eenvoudig te consulteren en zal beschikbaar zijn in heel Europa. In een verdere stap zal het ES-SO team ook samenwerken met het Amerikaanse team in het Lawrence Berkeley National Laboratory, dat een soortgelijke oplossing ontwikkelt voor Noord-Amerika. Het validatieproces gekoppeld aan de ES-SDA databank zal als een best practice voorbeeld worden voorgesteld op de Qualicheck conferentie in Athene op 9 maart.

GERELATEERDE DOSSIERS