Doorzoek volledige site
13 mei 2016 | LIZE EVENS

Tips aan de overheid: Paul Eykens van ISOPROC

Illustratie | ISOPROC

Samen met ESP, Energy Saving Pioneers, geeft Architectura.be de komende weken het woord aan enkele bouwexperts. Zij geven telkens een concrete tip aan de overheid om tot energiebesparing te komen in hun vakgebied. Als eerste aan bod: Paul Eykens van ISOPROC.

ISOPROC is een actief lid van ESP en zet in op duurzame totaaloplossingen voor isolatie en luchtdichtheid. Ze proberen de bouwelementen op elkaar af te stemmen zodat ze ook op lange termijn samengaan. Daarom zetten ze erg in op controle en opleiding. Die organiseren ze zelf, vaak rond de Blowerdoortest of basisprincipes van isolatie en luchtdichtheid. Op dat vlak blijft de overheid in gebreke, vindt afgevaardigd bestuurder Paul Eykens.

Hij roept de overheid da ook op om in te zetten op opleiding en controle. Hij ervaart gebrek aan kennis onder professionals, niet enkel bij rotten in het vak, maar ook bij studenten. Zij maken tijdens hun opleiding onvoldoende kennis met het belang van een correcte isolatie en luchtdichtheid. Paul Eykens: “We zien tijdens de verschillende opleidingen die we organiseren vaak dezelfde gezichten terugkeren. Dat is erg positief natuurlijk, maar een groot deel van de professionals blijft achterop en houdt vast aan de oude normen."

 

Verplichte controle

Verder zet ISOPROC in op controle door zelf thermografisch onderzoek uit te voeren. Voor Paul Eykens mag die controle zelfs verplicht worden: “Professionals moeten een resultaatsverbintenis kunnen aangaan, er is een stimulans nodig voor luchtdichtheidsmetingen, niet enkel bij passiefhuiswoningen. Deze stimulans kan in het kader van het E-peil plaatsvinden.”

“ESP gaat met deze bemerking volmondig akkoord,” zegt  Benjamin Clarysse, projectmanager Energy Saving Pioneers. “Dat blijkt ook uit punt 7 van onze visietekst. Een ambitieus energiebesparingsbeleid stimuleert de werkgelegenheid. Het creëert tot 400.000 extra jobs tegen 2020 over heel Europa. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, moet de creatie van lokale meerwaarde centraal staan. Lokaal produceren, onderzoek en ontwikkeling en de promotie van energiebesparende producten en diensten moet de overheid dus aantrekkelijk maken.”