Doorzoek volledige site
02 maart 2016 | AARON EERDEKENS

Stad en Architectuur zoekt curator voor lezingenreeks Auditorium

Stad en Architectuur zoekt curator voor lezingenreeks Auditorium Illustratie | Stad en Architectuur

Stad en Architectuur nodigt curatoren uit zich kandidaat te stellen om de lezingenreeks Auditorium 16/17 te organiseren. Een nieuwe editie van Auditorium loopt van oktober 2016 tot april 2017 in Kunstencentrum STUK in Leuven. Stad en Architectuur kadert zijn lezingenreeks in het stadsbrede project in Leuven rond Utopia. Het nodigt kandidaat curatoren uit om zich aan te melden met een programmavoorstel van de lezingenreeks rond het thema van de architecturale en ruimtelijke utopie.

 

Auditorium

Stad en Architectuur organiseert de lezingenreeks Auditorium sinds 2001 in samenwerking met kunstencentrum STUK en het departement ASRO van de KULeuven. De reeks brengt een verscheidenheid aan ervaring en expertise bij elkaar die kaderen binnen een gemeenschappelijk thema. Internatio­nale architectenbureaus vestigen de aandacht op nieuwe tendensen en ontwikkelingen op het vlak van architectuur, stedenbouw en design. De reeks bestaat uit een mix van gerenommeerde ontwerpers en minder bekend  architectuuraal talent dat aan het begin van een internationale doorbraak staat.

 

Utopie

In 2016 is het exact 500 jaar geleden dat de Engelse humanist en staatsman Thomas More zijn boek Utopia publiceerde in Leuven. Dat boek gaf het startschot van een lange traditie van utopisch denken binnen de discipline van de architectuur. Tal van architecturale utopieën zijn baanbrekende visionaire voorstellingen van de gebouwde omgeving, die vooral bedacht en bedoeld zijn om het bouwen te sturen, te richten en te beïnvloeden. Stad en Architectuur wil met haar lezingenreeks in brede zin de vraag stellen naar de architectuur als utopische praktijk. Het lezingenprogramma zal worden samengesteld uit een zo divers mogelijk aanbod van sterke ontwerpbureaus die actuele utopische scenario’s ingang laten vinden in hun werk. Het thema utopie geeft de lezingenreeks een grotere samenhang in een internationale context maar moet voldoende ruimte laten voor variatie en een hoge kwaliteit van de individuele lezingen.

 

De rol van de curator

De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal zes lezingen in het STUK in samenspraak met Stad en Architectuur. De opdracht omhelst zowel het verfijnen van een shortlist van potentiële sprekers als het vastleggen van de lezingen met de sprekers, het schrijven van promotionele teksten, het regelen van praktische afspraken, het onthaal van sprekers en het verzorgen van introducties en nabesprekingen. Geïnteresseerden kunnen zich tot maandag 21 maart 2016 kandidaat stellen met een programmavoorstel. Meer informatie over de opdracht en de indiening lees je hier.