Doorzoek volledige site
03 maart 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Kamiano is wooncentrum voor personen met niet-aangeboren hersenletsel

Illustratie | Driewerf Architecten
Illustratie | Driewerf Architecten
Illustratie | Driewerf Architecten

Driewerf Architectuur realiseert met Kamiano een wooncentrum met achttien studio's voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel in Zoutleeuw. Het ontwerp is een evenwichtsoefening tussen vorm, functie en duurzaamheid. Dit is het resultaat van een goed doordacht en constructief ontwerpproces in nauw overleg met de opdrachtgever. Aannemer is Algemene Onderneming Driesen, Deflander stond in voor de stabiliteitsstudie.

Door de bouw van Kamiano, een wooncentrum met achttien studio’s voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, tracht men tegemoet te komen aan de prangende vraag naar ondersteuningsplaatsen voor deze specifieke doelgroep. Naast de achttien studio’s worden er eveneens twee kamers voor kortverblijf en een aantal gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Het parkeren wordt, overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften, voornamelijk ondergronds opgelost.

 

Combinatie van twee volumes

Vanwege de ligging van het perceel, gesitueerd in een groene context vlakbij de historische kern van Zoutleeuw, was het een bewuste keuze om te gaan voor een natuurlijk en uiterst duurzaam gebouw waarvan zowel de volumewerking als de materialisatie hun ankers vinden in deze mooie omgeving. Binnen deze ruimtelijke context werd er dan ook gekozen om te werken met een combinatie van twee volumes waarbij het ene volume fungeert als een groen paviljoen en het andere volume als een houten zwevende doos.

 

Duurzaam bouwen voor specifieke doelgroep

Dit project zette de ontwerpers voor diverse uitdagingen. Vooreerst waren er de strikte stedenbouwkundige voorschriften die een strak keurslijf voor het schetsontwerp betekenden en die samen met de ruimtelijke context als vertrekpunt voor het concept fungeerden. Verder was er het erg complexe bouwprogramma: het bouwen op maat voor deze specifieke doelgroep waarbij ook begrippen als duurzaamheid, flexibiliteit, toegankelijkheid en huiselijkheid een erg belangrijke rol spelen. Het ontwerp kwam tevens tot stand onder een strenge financiële bewaking van het vooropgestelde budget.

 

Doordacht ontwerpproces

De combinatie van deze eisten vergden een erg doordacht en constructief ontwerpproces. Dat kwam tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever en er werd voortdurend teruggekoppeld naar alle schaalniveaus, gaande van de bredere stedenbouwkundige context tot op het niveau van het wonen. Het uitgangspunt was daarbij steeds het realiseren van een natuurlijk gebouw, waarvan zowel de materialisatie als de volumewerking vertrekken van de bestaande groene context. Vorm (architectuur) én functie ( wonen voor deze specifieke doelgroep) worden op die manier verankerd in de groene bedding.

 

Materialen getoetst aan diverse criteria

Er wordt gekozen voor tijdloze, eerlijke materialen met een hoge duurzaamheid. Streefdoel daarbij is het creëren van een hedendaagse, sobere en betaalbare architectuur die zich perfect integreert in het totaalverhaal van de site. Zo wordt de gevelbekleding van de zwevende doos uitgewerkt in een verticale, houten lamellenstructuur. Hierdoor oogt het volume licht, diffuus en transparant en gaat het visueel op in het typerende landschap met canadabomen. Elk materiaal wordt telkens opnieuw getoetst aan een reeks criteria: gebruik, uitzicht, onderhoud, prijs, veiligheid, budget, duurzaamheid,…

 

GERELATEERDE DOSSIERS