Doorzoek volledige site
08 maart 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Energiebesparing warmtekrachtkoppeling goed voor verbruik van 1.500.000 gezinnen

Vlaanderen heeft haar jaarlijkse WKK-inventaris gepubliceerd. Deze inventaris, opgesteld door VITO, bekijkt elk jaar hoe de warmtekrachtkoppeling er in Vlaanderen voor staat, en welke besparing WKK het voorgaande jaar gerealiseerd heeft. Zo werd er maar liefst 18,4 % van alle elektriciteit die in Vlaanderen verbruikt werd, opgewekt door een hoogrenderende WKK-installatie. Hiertoe stond in totaal 2,22 GW aan vermogen opgesteld – dit is meer dan Doel 3 en 4 samen.

Naast het feit dat deze 2,22 GW aan WKK-vermogen een betrouwbare bron aan elektriciteit oplevert, die er mee voor zorgt dat in het winter het licht niet uitgaat, hebben al deze installaties een primaire-energiebesparing gerealiseerd van 11.065 GWh. Om dit in perspectief te plaatsen: deze hoeveelheid energie is voldoende om meer dan 1.500.000 Vlaamse gezinnen van stroom te voorzien. Anders gesteld komt ze ook overeen met de besparing die gerealiseerd zou worden indien 1.300.000 gezinnen een PV-installatie van 5 kW op hun dak zouden plaatsen, of indien 2700 MW aan bijkomende windturbines geplaatst zouden worden.

 

Ook heel wat CO2 bespaard 

De primaire-energiebesparing die WKK jaar realiseert, zorgt er niet enkel voor dat we minder fossiele brandstof uit het buitenland moeten importeren, maar ze zorgt er ook voor dat minder brandstof verstookt wordt, en bijgevolg dat heel wat minder CO2 wordt uitgestoten. De gerealiseerde besparing, maar liefst 2 miljoen ton, komt overeen met die van 1,2 mijoen auto’s minder op onze wegen, zo'n 20% van het Belgische wagenpark. En hoewel aardgas algemeen de belangrijkste brandstof bleef, is het aandeel hernieuwbare WKK-elektriciteit gestegen van 8,1 naar 9,4%, een toename met maar liefst 16%. 

 

Moeilijke tijden 

Wel zien we dat het, vooral voor de grote, industriële WKK-installaties, geen evidente tijden zijn. De effecten die ervoor zorgen dat gascentrales het moeilijk hebben, namelijk de relatief lage groothandelsprijzen voor elektriciteit in combinatie met een gasprijs die niet evenredig daalt, hebben ook een negatieve impact op WKK-installaties. Zo zagen we een belangrijke daling in de draaiuren van de grote WKK-installaties op basis van STEG-technologie. In het licht van de nieuwe inspanningen in het kader van het klimaatakkoord is het des te belangrijker het bestaande WKK-park kan behouden blijven en dat bijkomend potentieel maximaal wordt benut.