Doorzoek volledige site
08 maart 2016

Dakelementen Kingspan Unidek in EPB-databank

De zelfdragende dakelementen van Kingspan Unidek zijn voortaan opgenomen in de EPB-databank.

Alle zelfdragende dakelementen van Kingspan Unidek zijn voortaan opgenomen in de EPB-databank. Dit geldt voor zowel alle varianten van het Unidek Aero gamma als van het Unidek Kolibrie gamma. De dakelementen van Kingspan Unidek zijn te vinden op www.epbd.be onder ‘niet-homogene opake bouwproducten’.

 

De EPB-databank is een initiatief van het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. De erkenning van EPB-productgegevens is een dienst van de drie Gewesten om in het kader van de EPB-berekeningen officieel erkende gegevens ter beschikking te stellen. De erkenning is gebaseerd op een aantal procedures met de bedoeling zo betrouwbaar mogelijke gegevens te bekomen. Deze gegevens zullen door de Gewesten nooit in twijfel worden getrokken bij de controle van EPB-aangiften. Het gebruik van erkende productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB-berekeningen uitvoert voor ieder individueel productgegeven rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet bekomen.

 

GERELATEERDE DOSSIERS