Doorzoek volledige site
09 maart 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Stel de veiligheidscoördinator aan voor de ontwerpfase

De veiligheidscoördinator is een problematiek die vaak onderbelicht wordt. Protect vindt het daarom nuttig om u te herinneren aan de wettelijke noodzaak van de aanstelling van een veiligheidscoördinator in de ontwerpfase.

Aanstelling veiligheidscoördinator vaak voer voor discussie

In vele gevallen draaien de geschillen rond het feit dat de bouwheer, veelal gedreven door budgettaire overwegingen, het niet nodig vindt om een veiligheidscoördinator aan te stellen. Dit is nochtans wettelijk verplicht, meer bepaald vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van bepaalde werken op de bouwplaats twee of meer aannemers tegelijk of achtereenvolgens activiteiten uitoefenen.

 

Voor deze werken is een veiligheidscoördinator verplicht

Voor de goede orde sommen we de werkzaamheden op waarvoor in dat geval de aanstelling van een veiligheidscoördinator verplicht is.

  • als het gaat om bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 500 m² moet de opdrachtgever een veiligheidscoördinator aanstellen
  • bij werken kleiner dan 500 m² is de bouwdirectie belast met het ontwerp en de controle op de uitvoering (in regel is dat dus de architect) en moet die dus een veiligheidscoördinator aanstellen
  • als de werken kleiner zijn dan 500 m² kan de aantellingsverplichting echter contractueel bij de opdrachtgever worden gelegd indien deze laatste een werkgever is

 

Aanstelling voor de werken

Volstaat de aanstelling van een veiligheidscoördinator voor de start van de werken? De regelgeving heeft het niet over "dé veiligheidscoördinator" op zich. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een coördinator-ontwerp en een coördinator-verwezelijking. Het is vanzelfsprekend dat het in de praktijk doorgaans over dezelfde persoon gaat. Beide functies worden dan ook meestal in één contract opgesteld.

De niet-naleving van de wettelijke verplichtingen rond veiligheidscoördinatie wordt strafrechtelijk gesanctioneerd. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de aanstelling tijdig gebeurt en dat er dus niet gewacht wordt tot de start van de werken. De bouwdirectie mag het ontwerp niet aanvatten of voortzetten zonder dat er een veiligheidscoördinator is aangesteld.

 

Formaliteiten waaraan de aanstelling moet voldoen

De aanstelling van een veiligheidscoördinator dient aan bepaalde formaliteiten te voldoen. Zo moet de veiligheidscoördinator ontwerp en de veiligheidscoördinator verwezenlijking in een schriftelijke overeenkomst worden aangesteld die aan bepaalde eisen voldoet, uitdrukkelijk beschreven in het KB TMB. In het klantenluik van Protect vindt u een voorbeeldovereenkomst veiligheidscoördinatie.