Doorzoek volledige site
14 maart 2016

Wanden uit platen op houtbasis: invloed op luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan

Wanden uit platen op houtbasis: invloed op luchtdichtheid en de duurzaamheid ervan Illustratie | CSTC / WTCB

De vorige WTCB-Contact bevatte een artikel omtrent het luchtdicht maken van wanden door middel van een membraan (zie ook de WTCB-Dossiers 2015/3.8). Dit artikel bespreekt op zijn beurt een andere techniek die gebaseerd is op het gebruik van platen op houtbasis met luchtdicht afgewerkte aansluitingen.

Keuze van de houten platen

Een in 2009 in de WTCB-Dossiers gepubliceerd artikel (*) behandelde de keuze van platen op houtbasis in functie van hun gebruik. Het feit dat de mechanische sterkte of het gedrag in functie van de risicoklassen gunstig zijn, impliceert echter niet automatisch dat ook de luchtdichtheidsprestaties goed zullen zijn. Deze laatste zijn immers mede afhankelijk van de bindmiddelen en de afmetingen van de onderdelen waaruit de platen opgebouwd zijn.

Bepaalde fabrikanten geven de prestaties van hun producten aan. Teneinde goede energieprestaties te behalen, is het doorgaans aanbevolen dat het luchtdebiet bij een drukverschil van 50 Pa kleiner is dan 0,1 m³/h per m².

We willen er eveneens op wijzen dat de dampdichtheid voor de meeste platen op houtbasis niet gelinkt is aan de luchtdichtheid. Bovendien zorgt de homogeniteit van het materiaal waaruit de plaat opgebouwd is ervoor dat ook de homogeniteit van zijn luchtdichtheidsprestaties gewaarborgd is.

 

De volledige wanden

De plaatsingstechnieken van de platen en de methoden die toelaten om de continuïteit van de luchtdichtheid tussen de platen te verzekeren, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de globale prestaties van de wand. Gelet op de verscheidenheid aan plaattypes (OSB-platen, vezelplaten, spaanplaten, harsgebonden platen, vezelcementplaten ...) en plaatsingstechnieken, kunnen de vereiste prestaties en hun duurzaamheid in de tijd sterk variëren. Indien de continuïteit van de luchtdichtheid tussen de platen echter op geen enkele manier verzekerd wordt, zal de initiële luchtdichtheid niet volstaan om te komen tot een gebouw met goede energieprestaties. 

 

Lees dit artikel verder op de website van het WTCB.