Doorzoek volledige site
14 maart 2016 | AARON EERDEKENS

Inschrijvingen International VELUX Award geopend

Illustratie | Velux

De zesde editie van de International Velux Award staat in de steigers. Deze tweejaarlijkse wedstrijd biedt studenten over de hele wereld de mogelijkheid om na te denken over de rol van licht in de architectuur. Het overkoepelende thema van de International Velux Award 2016 is Light of Tomorrow. Daglicht wordt in al zijn vormen verkend en bestudeerd, en er wordt met name aandacht besteed aan de psychologische, de sociale en de milieudimensie. Kandidaten die aan deze internationaal erkende wedstrijd willen deelnemen kunnen zich inschrijven tot 1 april 2016​.

Drie Categorieën

Er wordt een award uitgereikt aan winnaars uit drie categorieën. Daylight in Buildings bekroont innoverende en realistische projecten die de nadruk leggen op daglicht in gebouwen en die oog hebben voor een gezonde leefomgeving voor de bewoners. 

Daylight Investigations beloont projecten die de fysieke eigenschappen van licht onderzoeken, nieuwe materialen en technologieën onder de loep nemen of dieper ingaan op de effecten van daglicht op ons welzijn.

De derde categorie, Best Velux Solution, groepeert projecten waarin Velux-producten worden gebruikt. Sinds de lancering van de International Velux Award in 2004 hebben meer dan 5.000 studenten uit meer dan tachtig landen in totaal bijna 4.000 projecten voorgesteld rond het thema Light of Tomorrow.

 

Gerenommeerde juryleden

De jury die in 2016 alle door daglicht geïnspireerde projecten zal beoordelen, werd samengesteld in samenwerking met de Internationale Unie van Architecten en bestaat uit invloedrijke architecten en medewerkers van diverse vakgespecialiseerde media van over de hele wereld. In de jury zetelen onder meer Omar Gandhi, volgens de lijst die Wallpaper Magazine in 2014 opstelde één van de 20 beste architecten ter wereld, Zbigniew Reszka, medeoprichter van het vermaarde bureau Archdeco, en Christine Murray, hoofdredactrice van Architectural Review.

 

Inschrijven

Architectuurstudenten die wensen deel te nemen kunnen zich zowel individueel als in groep inschrijven tot 1 april 2016. Elk project moet worden ondersteund en goedgekeurd door een professor die lesgeeft op een architectuurschool. De projecten zelf moeten worden ingediend tussen 1 april en 15 juni 2016. De winnaars worden bekendgemaakt op het World Architecture Festival dat van 16 tot en 18 november plaatsvindt in Berlijn.