Doorzoek volledige site
16 maart 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Langste en meest uitgebreide garantie voor voorgelakte staalproducten

Confidex is de productprestatiegarantie van Tata Steel voor Colorcoat HPS200 Ultra en Colorcoat Prisma bij gebruik als externe gebouwbekleding, met name bij enkelvoudige, meervoudige of samengestelde gevel- en dakbekledingssystemen in industriële, commerciële, agrarische en utiliteitsgebouwen. Confidex biedt volgens Tata Steel de langste en meest uitgebreide garantie voor voorgelakte staalproducten in Europa.

Confidex heeft als voornaamste kenmerk dat het een heldere garantie die, in tegenstelling tot andere garanties, de volledige reparatie dekt in het geval van gebreken aan de coating. Het is in die zin een verzekering voor de huid van het gebouw. De Confidex Garantie loopt op tot wel veertig jaar in het geval van gebruik van de Colorcoat HPS200 Ultra afwerking en tot dertig jaar op de Colorcoat Prisma. Gedurende de gehele looptijd van de Confidex Garantie blijven de snijkanten gedekt.

 

Eenvoudig onderhoudsregime

Eveneens uitzonderlijk is, dat er geen voorwaarden aan verplichte jaarlijkse onderhoudsinspecties gesteld worden bij een normaal gebruik van de coatings. Hierop geldt één uitzondering, daar waar de Colorcoat HPS200 Ultra in een daktoepassing gebruikt wordt en bedekt wordt met PV-panelen. In dit geval blijft de garantie voor de Colorcoat HPS200 Ultra weliswaar behouden, maar wordt een eenvoudig onderhoudsregime vooropgesteld onder de PV-panelen.

 

Overdraagbare garantie

De Confidex Garantie is projectspecifiek en biedt na registratie een contractuele verbintenis tussen de gebouweigenaar en Tata Steel. Hierdoor wordt niet alleen het risico sterk teruggedrongen binnen elk onderdeel van het distributiekanaal, het geeft de gebouweigenaar tevens de mogelijkheid deze garantie mee over te dragen na verkoop van het gebouw, wat een waardevermeerdering voor het pand betekent.

 

Eenvoudige aanvraag

De Confidex Garantie is eenvoudig aan te vragen, drie maanden na oplevering van het gebouw, via een snel en eenvoudig in te vullen online registratieformulier en is onderbouwd door jarenlange wereldwijde producttesten.

 

Vanaf de kustlijn

Tenslotte wordt de Confidex Garantie reeds gegeven vanaf de kustlijn. Sterker nog, wat in de garantie gedefinieerd wordt als een ligging aan de kust, betreft een ligging tussen de kustlijn tot 1km in landwaarts. Eens voorbij deze 1 km wordt de ligging beschouwd als binnenlands.

GERELATEERDE DOSSIERS