Doorzoek volledige site
22 maart 2016 | AARON EERDEKENS

Passive For Architects 2016 in Zolder: Het belang van een goede uitvoering (Deel 2)

Op donderdag 17 maart 2016 vond de laatste infodag van Passive For Architects in 2016 plaats in Zolder. Eerder die week deed de infosessie al Wielsbeke, Maldegem en Puurs aan. Na edities over luchtdichtheid, renovatie & passief bouwen en bouwknopen werd in 2016 de focus gelegd op het belang van een goede uitvoering. De negen gastsprekers focusten daarbij op verschillende vormen van schade, aansprakelijkheid en oplossingen.

Gebrekkige plaatsing luchtdichtingsmaterialen

Frank Puteneers van BelgaClima kaartte de schade die kan ontstaan bij een slechte plaatsing van luchtdichtingsmaterialen aan. Volgens hem bevinden de grootste luchtplekken zich aan het dak, het pleisterwerk op wanden en schrijnwerk en op de aansluiting tussen vloeren en wanden. Door een goede plaatsing van luchtdichtingsfolie en een propere betonplaat in de vloer kunnen barsten in het pleisterwerk worden vermeden. Nog effectiever is het gebruik van een coating. Die is iets duurder, maar is sneller geplaatst.

Bij aansluitingen met het schrijnwerk is het belangrijk dat de raamaansluitfolie volvlaks wordt gekleefd. Zo niet ontstaan er barsten en zijn de ramen niet luchtdicht. Bij de luchtdichtingsfolie van het dakvlak is het belangrijk dat de gording achter de folie zit om de folie goed aan te kunnen drukken. Ook ondersteuningslatten zijn belangrijk om over een goed aandrukpunt te beschikken.

 

Energiezuinig bouwen met een plat dak

Pol Van Acker van Unilin zegt dat wie energiezuinig wil bouwen best de focus legt op de gebouwschil. Omdat er in dat geval geen energieopwekkende technieken nodig zijn om te voldoen aan het e-peil, is dit het meest economische ontwerp voor een vrijstaande typewoning. Zo’n 43% van alle bouwers en verbouwers isoleert zodanig dat ze net minimaal voldoen aan het E-peil. 29% Moest achteraf nog technieken installeren om het opgelegde E-peil te halen.

Daarom is het belangrijk om vanaf het begin beter te isoleren dan dat er minimaal vereist is. Zo blijft de waarde van de woning ook na 20 jaar op peil en vermijdt de bouwer dure investeringen in technieken. Verder levert een U-waarde van 0,16 W/m²K ten opzichte van het wettelijk minimum van 0,24 W/m²K een besparing op van 8 E-punten. Een goede keuze voor de dakbedekking is tevens belangrijk. Afschotisolatie kan de dikte van de dakopbouw verminderen en toch dezelfde isolatiewaarde behouden. Dit vermijdt het besteden van extra aandacht aan detaillering die daken met de huidige isolatiediktes wel vragen.

 

Expertises in de praktijk

Burgerlijk ingenieur bouwkunde en gerechtsspecialist Koen Van De Velde van Condek gaf uitleg over de wettelijke aansprakelijkheid van architecten in geval van schade aan een gebouw. Hij haalde daarbij uitgebreid de wet van 20/02/1939, de 10-jarige aansprakelijkheid bij ernstige gebreken en de artikels 1382 en 544 van het Burgerlijk Wetboek aan.

De wet van 20/02/1939, die ook bekend staat als de Architectenwet, creëerde een wettelijk kader voor de uitoefening van het beroep van architect en introduceerde drie grote principes: De bescherming van de titel en het beroep van architect, de verplichte bouwbijstand en de onverenigbaarheid van het beroep van architect en het beroep van aannemer. De wet zegt daarbij dat iedereen beroep moet doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van plannen en de controle van bouwwerken.

De 10-jarige aansprakelijkheid stelt dat de architect en de aannemer vanaf de definitieve oplevering tien jaar lang aansprakelijk zijn voor ernstige zichtbare en onzichtbare gebreken die de stevigheid van het gebouw in gevaar brengen of een belangrijk onderdeel ervan aantasten. Ze zijn niet verantwoordelijk voor fouten van andere bouwpartners. Hun aansprakelijkheid vervalt na tien jaar.

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat bij elke daad van de mens die iemand anders schade veroorzaakt, de schade door de schuldige vergoedt moet worden. De criteria zijn wel dat de schade en de fout van degene die de schade heeft toegebracht bewezen moeten zijn en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en de fout. Bijgevolg is het belangrijk om na te gaan wie er bij schade in fout is en of er een oorzakelijk verband bestaat. De artikels 1383 tot en met 1386 vullen Artikel 1382 verder aan.

Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat eigendom het recht is om op de meest volstrekte wijze van een zaak genot te hebben en daarover te beschikken. In tegenstelling tot Artikel 1382 maakt het in Artikel 544 niet uit of er sprake is van een fout. Artikel 544 heeft daarom vooral betrekking op burenhinder. De meest voorkomende twistpunten bij het bepalen van foutloze of foutschade zijn het uitgraven naast een bestaande fundering, de afbraak van een voormalig pand en grondwaterverlaging.

 

Over Passive For Architects

Passive For Architects is een samenwerkingsverband tussen bedrijven die op een innovatieve manier aan de toekomst willen werken. De organisatie heeft als doel een platform te bieden aan architecten voor hun technische uitdagingen inzake energiebewust bouwen. Passive For Architects wil dit realiseren door het aanbieden van technische knowhow, productkennis en ervaringsuitwisseling.