Doorzoek volledige site
25 maart 2016

Philips en Thomas Rau verlichten kantoor duurzaam met Pay per lux

Illustratie | Philips
Illustratie | Philips
Illustratie | Philips
Illustratie | Philips
Illustratie | Philips

Pay per lux: het resultaat van een krachtenbundeling van Philips en Thomas Rau. Het principe stelt dat je enkel betaalt voor de verbruikte hoeveelheid licht en strookt zo volledig met de visie van Thomas Rau dat we niet onnodig producten moeten bezitten. 

De wens van de klant

Pay per lux past in de visie van Thomas Rau om niet onnodig producten te bezitten. Vanuit dit gedachtegoed komt het idee van ‘performance based consumption’. Architectenbureau RAU gebruikt alleen de ‘performance’, oftewel prestatie, van producten. Dit is de werkelijk gebruikte hoeveelheid lux; het aantal lichteenheden. De producten blijven in het bezit van Philips.

 

De juiste verlichting

Philips en architect Thomas Rau hebben samen een ‘Pay per lux’ proef opgestart, waarbij de gebruiker alleen voor de werkelijk verbruikte hoeveelheid licht betaalt en geen eigenaar van de verlichtingsinstallatie zelf is.

Het kantoor van architectenbureau RAU in Amsterdam wordt op basis van dit nieuwe dienstverleningsconcept verlicht. In dit concept is Philips de hoofdaannemer, wat betekent dat zowel de installatie van de verlichting als de energienota voor rekening van Philips komen en eigenaar blijft van de producten. Hierdoor kan de gebruiker optimaal gebruik maken van nieuwe innovaties die het verder reduceren van het energieverbruik van verlichting stimuleren.

Na afloop van de contractperiode zal Philips de verlichtingsproducten weer terug in het productieproces nemen en de grondstoffen weer hergebruiken. Zo wordt er geen onnodig afval geproduceerd en wordt recycling geoptimaliseerd.

 

Waar schaduw? 

Thomas Rau: “Bij RAU zijn wij alleen geïnteresseerd in voldoende verlichting in het kantoor, niet in het bezitten van de licht producten. Met deze vraag heb ik Philips benaderd, zij stonden hier meteen open voor. Vanaf nu betalen wij alleen nog maar voor de werkelijke hoeveelheid verbruikt licht (lux). Op ons kantoor maken wij nu gebruik van dynamisch licht, waarbij de lichthoeveelheid precies is afgestemd op de werkzaamheden in een bepaalde ruimte.

We hebben gekeken naar waar we ons schaduw kunnen veroorloven binnen het bureau om zo effectief mogelijk in het genot te komen van de performance licht. Voor ons zijn de mensen die licht nodig hebben maatgevend en niet de wetgever die van allerlei dingen voorschrijft waarvan wij zeggen: die zijn heel betrekkelijk of daar zit verlies in .”