Doorzoek volledige site
01 juni 2016

Tips aan de overheid: Johan Coolen van factor4

Johan Coolen van Factor4 Illustratie | Johan Coolen

In onze wekelijkse tip aan de overheid die we samen met ESP publiceren, komt Johan Coolen van Factor4, EPC-facilitator voor overheden, aan bod. Het bedrijf helpt om een Energy Service Company (ESCO) aan te stellen. Hij vindt dat EPC-facilitatoren meer aan bod moeten komen bij publieke projecten.

Een ESCO verbindt zich ertoe om een bepaalde energiekostbesparing te garanderen over een periode van 6 tot 15 jaar. Zo'n ESCO levert aan de overheid dus niet zozeer een investering, maar een gegarandeerde besparing. Een EPC-facilitator begeleidt de overheid om de juiste ESCO aan te stellen. Indien een ESCO de gezamenlijk opgestelde doelen niet haalt, zal hij zelf het verschil moeten terugbetalen. Johan Coolen van Factor4: “Het gaat  dus veel verder dan gewoon een nieuwe verwarmingsketel bestellen. Werken met ESCO’s en energie prestatie contracten (EPC’s) zorgt ervoor dat de energiekostbesparing daadwerkelijk gerealiseerd wordt.”

 

Tip aan de overheid

Als tip voor de overheid formuleert Johan Coolen zijn wens dat de overheid zelf EPC-facilitatoren aanduidt, en hier ook budgetten voor vrijmaakt. De kost hiervan is een fractie van de voordelen. Een daarvan is de energiekostbesparing die later door de ESCO gerealiseerd wordt. EPC-facilitatoren zijn volgens Factor4 cruciaal voor de succesvolle realisatie van EPC-projecten. Provincie Vlaams-Brabant geeft het goede voorbeeld door 6 gemeentes te ondersteunen bij het drukken van hun energiekosten. Dat doen ze door de gemeentes praktisch te begeleiden bij het aanstellen van EPC-facilitatoren en ESCO's.

 

ESP

Johan Coolen gelooft sterk in EPC-facilitatoren en de samenwerking tussen ESCO’s en overheden. “Veel goede maatregelen rond energie-efficiëntie worden niet doorgevoerd omdat de overheid niet zeker is van de energiekostbesparing. Door het inschakelen van een ESCO is dat wel een zekerheid, dankzij de garantie die de ESCO geeft.” 

Ook ESP is een voorstander. “Een EPC-facilitator kan de EPC-overeenkomst opmaken, het traject opvolgen en een aanbesteding voor een ESCO-bedrijf organiseren," zegt Benjamin Clarysse, projectmanager bij Energy Saving Pioneers. "Daarnaast kan de EPC-facilitator ook het ESCO-bedrijf controleren en tussenkomen in geval van conflict. Wij stellen ook voor om minimale energieprestatienormen voor bestaande gebouwen op te stellen."