Doorzoek volledige site
13 april 2016

boydens engineering: "BIM is voor ons de nieuwe manier van werken"

Illustratie | © boydens engineering
Illustratie | © boydens engineering
Illustratie | © boydens engineering

Bij boydens engineering deed het BIM-principe twee jaar gelden zijn intrede. Zowel intern (little BIM) als extern (big BIM) zorgen er voor een duidelijke en transparante communicatie met de bouwpartners. "Echte BIM-samenwerking zal leiden tot een verdere professionalisering van het bouwproces," klinkt het. 

3D-modellen, (dynamische) simulaties en gedetailleerde berekeningen

Als ingenieursbureau zijn wij actief in de conceptualisering, het ontwerp en de controle van laag energie en passieve ontwerpen in middelgrote en grote gebouwen. Aan de hand van simulaties en berekeningen onderzoeken wij hoe we een gebouw een duurzame schil kunnen geven en welke duurzame technieken kunnen/moeten geïntegreerd worden, zonder daarbij in te boeten op comfort. BIM is voor ons de nieuwe manier van werken, zowel intern (Little BIM) als extern (Big BIM). Een manier van werken die overigens nauw aansluit bij onze kernprincipes, een duidelijke en transparante communicatie met de bouwpartners. Sinds 2 jaar zijn we hiermee actief bezig en leggen we ons toe op het verfijnen van de berekeningsmethodes in het 3D-model.

 

3D-model en (dynamische) simulaties

Na de eerste volumestudies start het proces met het eerste ‘basic’ 3D-model dat de architect opstelt in een vroege fase van het project. Hierop voeren wij in eerste instantie simulaties uit om de parameters die een invloed hebben op het comfort in het gebouw (isolatie, hoeveelheid en grootte van de ramen, bezettingsgraad, gebouwgebruik, weerdata, daglicht, technische installaties,…) te onderzoeken en hiervoor voorstellen tot optimalisatie te formuleren. Het grote voordeel is dat we ons in een zeer vroeg ontwerpstadium bevinden waardoor verschillende situaties gesimuleerd kunnen worden en er tot een gefundeerde oplossing kan worden gekomen. Door zo vroeg bij het project betrokken te zijn en duidelijk te communiceren met de architect, verloopt de samenwerking efficiënter en kan het gebouw écht duurzaam ontworpen worden.

De simulaties laten ons toe de comforttemperatuur (koeling en verwarming) van het gebouw duidelijk in beeld te brengen en de daaraan gekoppelde energieverbruiken vast te stellen. Op uurlijkse basis wordt het gebouw onderworpen aan alle invloedsfactoren zoals deze ook in realiteit voorkomen (zonlicht, bezettingsgraden, automatische of manuele sturingen van de technische installaties etc). De mogelijkheden om het gebouw zo energie-efficiënt te ontwerpen worden hierdoor duidelijk en eventuele moeilijkheden kunnen opgelost worden in het virtuele model.

 

3D-model en gedetailleerde berekeningen

Nadat de conceptuele krijtlijnen zijn uitgezet, gaat het 3D-model verder naar het detailontwerp van de technieken en de daarbij horende berekeningen. BIM maakt het mogelijk een duurzaam project uit te werken door de intensieve voor-simulaties op het 3D-model, maar ook door de geïntegreerde rekenresultaten die grafisch gevisualiseerd worden en die onmiddellijk in het model worden verwerkt. Hier komt ook het economische aspect aan bod.In deze vroege fase heeft een intense samenwerking ook tot positief gevolg dat de uitvoering vlotter verloopt  gezien mogelijke coördinatieproblemen door het visuele model reeds werden geïdentificeerd en vervolgens weggewerkt. Een ander positief voordeel dat wij zien is dat de integratie van de berekeningen zorgt voor minder fouten omdat je onmiddellijk met de verschillende afdelingen intern of met de bouwpartners extern kan overleggen.

 

BIM in de toekomst volgens boydens engineering

Echte BIM samenwerking zal leiden tot een verdere professionalisering van het bouwproces. Dit is een ontwikkeling die boydens engineering in ieder geval omarmt en tracht vooruit te stuwen. Het bouwproces moet steeds sneller en efficiënter verlopen, het is dus geen overbodige luxe om meer tijd te investeren in het gedetailleerd ontwerpen van een project alvorens de uitvoering te starten. Tegelijk kan de verduurzaming doorgezet worden en worden projecten inzichtelijker voor alle betrokken partners doorheen het gehele bouwproces

GERELATEERDE DOSSIERS