Doorzoek volledige site
14 april 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

EPB-rekentool van Foamglas helpt bij berekeningen isolatie

Dit jaar zijn de normen rond het algemene energiepeil nog strenger geworden. Nieuwe, herbouwde of grondig verbouwde woningen mogen nog maximaal E50 hebben (in plaats van E60). Voor een snelle en eenvoudige berekening van de isolatie van ondergrondse muren introduceert Foamglas België een rekentool waarmee architecten, bouwheren en aannemers direct weten wat de optimale dikte van isolatie is conform de nieuwe EPB-eisen.

Technische achtergrond 

Vanaf dit jaar mag de gemiddelde U-waarde van vensters maximaal 1,5 W/m²K zijn, terwijl vloeren en ondergrondse muren een U-waarde van maximaal 0,24 W/m²K mogen hebben. Ook voor vergunningsplichtige renovaties legt de Vlaamse overheid strengere EPB-eisen op. De gemiddelde U-waarde van alle vensters samen mag maximaal 1,5 W/m²K zijn, terwijl de U-waarde van vloeren, van ondergrondse muren en van nageïsoleerde vloeren niet hoger mag zijn dan 0,24 W/m²K.

 

Rekenen

De optimale dikte van isolatie berekenen is niet altijd even makkelijk. De gratis rekentool op de website van Foamglas brengt daar verandering in is voor iedereen beschikbaar.