Doorzoek volledige site
21 april 2016

28,7% van de Belgen is niet tevreden over zijn woning

Het onderzoek, The Healthy Homes Barometer, bestudeerde 14.000 mensen in 14 Europese landen - waaronder België - om meer inzicht te krijgen in de mate waarin het huis van de Europeanen hun gezondheid beïnvloedt. Illustratie | Velux

Dat blijkt uit een Europees onderzoek van de VELUX Groep en de Duitse universiteit Humboldt. Mensen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen en futloosheid, wonen vaak in huizen met te weinig daglicht of een slechte luchtkwaliteit. 

Het onderzoek, The Healthy Homes Barometer, bestudeerde 14.000 mensen in 14 Europese landen - waaronder België - om meer inzicht te krijgen in de mate waarin het huis van de Europeanen hun gezondheid beïnvloedt.  

 

Gezond leven begint thuis

Het onderzoek verwijst naar vijf kenmerken van Europese woningen die bepalen of een huis al dan niet gezond is: goede slaapomstandigheden, een aangename binnentemperatuur, voldoende daglicht, frisse lucht en een goed vochtigheidsniveau.

Het bewijs spreekt voor zich: Europeanen die in een koud huis wonen of hinder ondervinden van vocht in huis, lopen 50% meer kans op neus- of keelinfecties. Wanneer het binnenklimaat van de woning voor een goede nachtrust zorgt, voelt de helft van de Europeanen zich gezonder en fitter. Voldoende daglicht in de woning vermindert futloosheid met bijna 50% en wie zijn huis nooit verlucht heeft dubbel zo veel kans op futloosheid vergeleken met Europeanen die hun huis twee tot vier keer per dag verluchten.

 

Hoe is de situatie in België? 

Een groot aantal Belgen lijdt dagelijks aan gezondheidsproblemen en voelt zich mentaal niet goed. Uit The Healthy Homes Barometer blijkt dat 21% van de Belgen zijn of haar gezondheid ondermaats vindt. Zo’n 42% voelt zich nooit fit en 69% heeft te kampen met keelpijn of een loopneus. 

Het onderzoek bestudeert daarnaast de vijf kenmerken die bijdragen aan een gezonde woning. 28,7% van de Belgen is lichtjes ontevreden met de huidige woning. Uit de studie blijkt dat een verbetering aanbrengen aan deze eigenschappen van de woning niet alleen belangrijk is om een gezond binnenklimaat te creëren, maar ook om het welzijn en de tevredenheid over de woning naar een hoger niveau te tillen. 

Uit de resultaten komt naar voren dat het binnenklimaat voor Belgen de tweede belangrijkste factor is om hun tevredenheid over de woning te verbeteren. Dat toont aan dat een gezond huis zeer belangrijk is voor de tevredenheid van Belgen over hun woning. 

 

Vijf stappen voor een gezonde woning

Het onderzoek wijst uit dat zelfs kleine aanpassingen voor een goed binnenklimaat het tij kunnen keren en de inwoners niet alleen gezonder maar ook gelukkiger kunnen maken in het huis waarin ze elke dag leven. Hier volgen vijf tips voor een gezonde woning:

1. Plaats verduisterende jaloezieën of gordijnen in de slaapkamer om voor goede slaapomstandigheden te zorgen.

73% van de Belgen heeft geen optimale slaapomstandigheden.  

2. Gebruik een thermostaat, jaloezieën en een degelijke ventilatie om de binnentemperatuur aangenaam te houden.  

In België vindt 16% het huis te koud in de winter en 22% vindt het huis te warm in de zomer. Een binnentemperatuur tussen 20°C en 25°C wordt over het algemeen als optimaal beschouwd. 

3. Plaats ramen om de toevoer van frisse lucht te bevorderen. 

18% van de Belgen kan de woning moeilijk verluchten.  

4. Plaats ramen op plaatsen waar men ten volle gebruik kan maken van het daglicht.

In België vindt 18% zichzelf te afhankelijk van kunstmatig licht in huis. Er is aangetoond dat een toename van daglicht in huis niet enkel het elektriciteitsverbruik vermindert, maar ook een zeer positieve impact heeft op het bioritme en de gezondheid. 

5. Verlucht vaker om vochtigheid te vermijden

In België heeft 25% te maken met damp op de ruiten. Het voorkomen van vocht in huis halveert het risico op astma. 

 

Belgen informeren

Volgens Christian Fosseur, General Manager van VELUX Belgium, wijst deze barometer op de impact van de kwaliteit van de woning op onze gezondheid. “Ons doel is de Belgen te informeren over het feit dat kleine gedragswijzigingen, bijvoorbeeld goed ventileren, of kleine inspanningen op het vlak van de inrichting van de woning het dagelijks welzijn sterk kunnen verbeteren.”