Doorzoek volledige site
25 april 2016

Eerste Vlaamse klimaattop: architecten bouwen mee aan beter klimaat

De website www.BEN-architect.be bevat een databank met BEN-projecten ontworpen door de Vlaamse architectenorganisatie NAV met steun van Vlaams Minister van Energie Annemie Turtelboom. Illustratie | NAV
Architecten over waterbewust bouwen. Illustratie | NAV

Bedrijven, ambtenaren, professoren, milieu- en maatschappelijke organisaties kwamen onlangs bijeen voor een eerste Vlaamse klimaattop. De bedoeling was de klimaatlat hoger te leggen, uit de negatieve sfeer rond het klimaat te komen en van Vlaanderen een voorloper te maken in plaats van een volger. Architecten lopen in elk geval al voorop, onder meer op het vlak van waterbewust en energiezuinig bouwen. Zo blijkt uit cijfers in het kader van twee projecten bij architectenorganisatie NAV

Waterbewust bouwen: uitdaging voor de bouwsector

Ontwerpers bekleden een belangrijke rol in de preventieve aanpak van overstromingen. Volgens Ir.-arch. Julie Alboort, consulent Waterbewust Bouwen bij NAV, staat Vlaanderen voor verschillende maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot water.

“Door de klimaatverandering en de toenemende verharde oppervlakte in Vlaanderen nemen overstromingsrisico’s toe. Dit brengt ook uitdagingen met zich mee voor de bouwsector”, aldus Alboort. Sinds de nieuwe gewestelijke verordening hemelwater (2013) is het verplicht om bij nieuwbouw, herbouw en uitbreidingen een systeem voor hemelwaterrecuperatie aan te leggen en het overtollige hemelwater te laten infiltreren in de bodem op het eigen terrein.  Het waterconsulentenproject ondersteunt architecten daarbij.

Architecten zien waterbewust bouwen trouwens niet als een noodzakelijk kwaad. Uit een recent onderzoek blijkt dat bijna vier op de vijf architecten aangeeft dat waterbewust bouwen voor hen aan belang heeft gewonnen. En 44%  zegt dat dat wat hen betreft niet enkel met de verstrengde wetgeving heeft te maken, maar dat ze vooral zelf het belang ervan erkennen.

 

Energiezuinigheid van woningen: verstrengingspad van E50 naar E30 tegen 2021

Ook op het vlak van energiezuinigheid van gebouwen maakt de bouwsector reeds geruime tijd een forse transitie door. Ook de toekomstige jaren zal de lat steeds hoger worden gelegd. Tot 2021 wordt het verplichte E-peil voor nieuwbouwwoningen stapsgewijs aangescherpt; van E50 op dit moment, E40 in 2018, E35 in 2020, en tot slot E30 vanaf 2021.

Elke bouwaanvraag die vanaf 2021 ingediend wordt, zal moeten voldoen aan de BEN-eisen die vanuit Europa opgelegd zijn. BEN-woningen vertrekken van een goed geïsoleerde bouwschil en verbruiken weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze hun energie uit hernieuwbare bronnen. 

Het draagvlak voor energetische bouwprojecten bij nieuwbouw is trouwens al groot. Een enquête in 2015 gaf aan dat al 49% van de kandidaat-bouwers wilden bouwen volgens de BEN-standaard die pas vanaf 2021 verplicht wordt.

Eenzelfde inhaalbeweging en mentaliteitsverandering moeten we nu beogen wanneer het op renovatie aankomt. Architecten verwachten een voortrekkersrol te kunnen spelen wanneer het gaat om het uittekenen van de strategie voor een financieel en energetische optimale renovatie.

Architecten trekken al jaren aan de kar op het vlak van energiezuinigheid. Reeds vele jaren merkt NAV een enorme interesse voor het energieconsulentenproject. Onder die noemer informeert NAV reeds zeven jaar architecten over de steeds strengere energie-eisen. Een helpdesk, tal van infosessies en EPB-ateliers en onze kennisdatabank www.meeroverepb.be zijn daarin de speerpunten.

 

Informatie voor architecten en ontwerpers:

  • Ir-Arch. Julie Alboort is consulent Waterbewust Bouwen. Je kan Julie bereiken op 02 212 26 99 of op julie.alboort@nav.be
  • Arch. Angeliques Verspeurt is energieconsulent bij NAV. Je kan Angeliques bereiken op 050 47 46 71 of energieconsulent@nav.be