Doorzoek volledige site
25 april 2016 | KEVIN MOENS

Vlaamse architectuuropleidingen richten Vlaamse Architectuur Academie (VAA) op

De VAA wordt gevormd door de KU Leuven (Leuven en Brussel/Gent), VUBrussel, UAntwerpen, UGent en UHasselt met een wisselend voorzitterschap.

De vijf Vlaamse universitaire opleidingen in het brede veld van de architectuur verenigen zich in de Vlaamse Architectuur Academie (VAA) – Flanders Architecture Academy (FAA). De VAA wordt gevormd door de KU Leuven (Leuven en Brussel/Gent), VUBrussel, UAntwerpen, UGent en UHasselt met een wisselend voorzitterschap.

Overleg stimuleren

De VAA wil hiermee het overleg tussen de Vlaamse architectuuropleidingen stimuleren. Tegelijkertijd  biedt de VAA de opleidingen de mogelijkheid om gezamenlijke standpunten in te nemen in het maatschappelijk debat rond relevante thema’s. Zo wordt gewerkt aan een gezamenlijk standpunt over de invulling van de stage en het statuut van de stagiair.

 

Aanspreekpunt & adviesorgaan

In eerste instantie wenst de VAA dan ook een aanspreekpunt en adviesorgaan te zijn voor officiële instanties, zoals beroepsverenigingen en overheden. Daarnaast streeft de VAA ernaar om initiatieven te ontwikkelen die het onderwijs en onderzoek van haar leden ten goede komen. In november 2016  staat er onder meer een netwerkevent voor de betrokken opleidingen op het programma en er wordt gewerkt aan gezamenlijke seminaries gericht op doctoraatsstudenten.