Doorzoek volledige site
03 mei 2016 | TIM JANSSENS

Noorderlijn Antwerpen: nieuwe tramverbindingen en kwalitatieve publieke ruimte

De befaamde Rooseveltplaats wordt volledig heraangelegd, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en trams, minder busperrons en vernieuwde kruispunten. (Beeld: Stad Antwerpen)
De Noorderleien worden van gevel tot gevel vernieuwd en krijgen hetzelfde wegprofiel als de Zuiderleien. (Beeld: Stad Antwerpen)
Zo zal de Londen Amsterdamstraat op het Eilandje er binnen tweeënhalf jaar uitzien. Een paradijs voor de omliggende bewoners en zwakke weggebruikers. (Beeld: Stad Antwerpen)

In Antwerpen zijn de eerste grootschalige werkzaamheden voor het ambitieuze Noorderlijn-project gestart. Het omvat onder meer de realisatie van een vlotte tramverbinding tussen het centrum, het Eilandje en het noorden van de stad en de herinrichting van enkele belangrijke wegen, pleinen en kruispunten. Deze spraakmakende facelift zou volledig voltooid moeten zijn tegen de zomer van 2019.

Met de Noorderlijn mikken stad Antwerpen, het AWV en De Lijn op een grondige vernieuwing en verbetering van de tram- en weginfrastructuur op enkele strategische plekken in het centrum en het noorden van de stad. Onder meer de noordelijke Leien, de Rooseveltplaats en het Operaplein worden in een nieuw jasje gestoken, met de bevordering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid als belangrijkste aandachtspunten. In functie van de mobiliteit op de Leien zijn de werken opgedeeld in twee grote fases. Vanaf juni 2017 worden de Leien immers ‘geknipt’, waardoor er tot december 2018 geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Om het geheel enigszins overzichtelijk te houden, is het traject van de Noorderlijn opgedeeld in drie deelgebieden: Noorderleien, Eilandje en Noorderlaan.

 

Noorderleien

De Noorderleien worden van gevel tot gevel vernieuwd en krijgen hetzelfde wegprofiel als de Zuiderleien (centrale trambaan met aan weerszijden telkens twee rijstroken, verhoogde fietspaden en brede voetpaden, parallelweg met parkeerstroken aan beide zijden). Ondergronds zal er een parking voor 370 auto’s en driehonderd fietsen bijkomen en wordt premetrostation Opera vernieuwd en uitgebreid. Het station zal toegankelijk zijn via een nieuw paviljoen op de hoek van de De Keyserlei en het Operaplein. Het stuk Leien van de De Keyserlei tot de Rooseveltplaats zal fungeren als een autoluw plein, terwijl een autotunnel onder het Operaplein het doorgaand verkeer weghoudt van dit waardevol stukje publieke ruimte. Ook de befaamde Rooseveltplaats wordt volledig heraangelegd, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en trams, minder busperrons en vernieuwde kruispunten. De heraanleg van de Frankrijklei is alvast gestart (inclusief bouw van de tramtunnel) en later dit jaar zullen ook de aanleg van de autotunnel en de herinrichting van premetrostation Opera aanvangen. De rest van de werken start in de loop van 2017.

 

Eilandje

De tramlijn op het Eilandje wordt in totaal 2,4 kilometer lang en moet zorgen voor een snelle verbinding met het Centraal Station en het historische stadscentrum. De aanleg ervan gaat gepaard met de vernieuwing van een aantal straten (Rijnkaai, Kempenstraat, Bataviastraat, Sint-Laureiskaai, Dinantstraat en een stuk van de Sint-Pietersvliet), de aanpassing van de Mexicobruggen (scheiding tram- en autoverkeer) en de vervanging van de Londenbrug door een nieuw en breder exemplaar. Ook de omgeving van het Hardenvoortviaduct zal de nodige aanpassingen ondergaan. Het grootste deel van de werken start in de loop van dit jaar. Eind 2018 zal de infrastructurele reconversie van het Eilandje een feit zijn.

 

Noorderlaan

De Noorderlaan wordt over de volledige breedte vernieuwd, en dat over een afstand van 2 kilometer. De busstroken en de trambedding in het midden van de weg maken plaats voor een tram-busbaan (zijde Luchtbal). Vijf kruispunten zijn aan vernieuwing toe en hebben nood aan plaats voor zwakke weggebruikers en veilige overstreekplaatsen. Een parallelweg garandeert een vlotte verkeersdoorstroming naar de bedrijven en handelszaken aan de westzijde van de Noorderlaan. Om ook handelscentrum Luchtbal bereikbaar te houden, komen er een afslagstrook en een inrit naar de huidige parking aan de Noorderlaan. De aanleg van de tram-busbaan en de vernieuwing van de kruispunten aan de Ekersesteenweg en P+R Havanasite zijn alvast gestart. De overige werken vatten nog in de loop van dit jaar aan.