Doorzoek volledige site
11 mei 2016

Passiefhuis-Platform wordt Pixii

“Met onze nieuwe naam, Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, en een nieuw logo willen we ons verhaal kracht bij zetten."

Passiefhuis-Platform vzw lanceerde in 2002 het passiefhuisconcept als vlaggenschip van het energieneutraal bouwen. De organisatie ontpopte zich sindsdien tot een invloedrijke voortrekker van de energiezuinige bouwsector.  Na 15 jaar groeit Passiefhuis-Platform uit tot Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen.

“Met onze nieuwe naam, Pixii, Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, en een nieuw logo willen we ons verhaal kracht bij zetten. We keren de passiefbouwstandaard niet de rug toe, integendeel. Het is net door de jarenlang opgebouwde kennis en knowhow dat we de geschikte partner zijn om alle bouwactoren te adviseren en te helpen in de transitie naar een duurzame samenleving.”, verduidelijkt Els Vanden Berghe, algemeen coördinator.  Op 20 juni wordt de gloednieuwe website www.pixii.be gelanceerd en verandert de organisatie van naam.

 

van passief naar werkelijk energieneutraal

Pixii / Passiefhuis-Platform verenigt een 200-tal  toonaangevende bedrijven in de bouwsector. De organisatie leverde samen met hen pionierswerk om energiezuinig (ver)bouwen in Vlaanderen in de markt te zetten. Met vallen en opstaan zorgde de organisatie mee voor een omwenteling in de bouwsector.

“Passief bouwen heeft jarenlang heel wat emoties losgemaakt. Passief, het was allemaal veel te extreem, een uit de hand gelopen fixatie van een bende passiefisten. Met Passiefhuis-Platform ondersteunden we iedereen die de uitdaging aanging. Samen betaalden we leergeld maar we gingen er voor, zonder omkijken en schouder aan schouder. Vaak over de klassieke rollenpatronen in de bouw heen. Passief bouwen, net als kwaliteit, is immers een werkwoord. We zochten en vonden oplossingen voor de problemen die anderen zo treffend omschreven. We realiseerden woningen waar het - dixit de bewoners - altijd lente is binnen.  Duurzame, architecturaal interessante en betaalbare woonprojecten waar we heel trots op zijn. Die opgedane kennis willen we nu inzetten om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan: van passief naar werkelijk energieneutraal,” zegt Wouter Hilderson, senior technisch adviseur.

 

Professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren

Pixii / Passiefhuis-Platform wil als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling de bouwactoren blijven ondersteunen bij zowel innovatie, informatie en netwerking als op de werf.  De organisatie levert professioneel advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren, netwerkt met beleids- en opiniemakers, verleent certificaten aan passieve projecten en organiseert evenementen en gespecialiseerde opleidingen rond energiezuinig bouwen. De komende vijf jaar zal Pixii / Passiefhuis-Platform focussen op drie essentiële thema’s: slimme gebouwen, diepe renovatie en geïntegreerd design.

 

Hippolyte Pixii

Het was uitvinder Hippolyte Pixii die met zijn briljante inzichten de eerste generator met pulserende gelijkstroom bouwde. Het beeld van een nuchtere wetenschapper die een dynamo bouwt die elektronen in beweging zet en zo energie produceert, is een mooie metafoor voor de activiteiten en verwezenlijkingen van Pixii / Passiefhuis-Platform binnen de transitie naar een duurzame samenleving. Pixii / Passiefhuis-Platform zet samen met haar partners en leden de bouwmarkt in beweging. En wees maar zeker dat dit nu en in de toekomst vonken geeft!

Eerstvolgende studiedagen van Pixii / Passiefhuis-Platform: 

GERELATEERDE DOSSIERS