Doorzoek volledige site
02 november 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Duurzaamheidspaviljoen op easyFairs INDUSTRIE & PROJECTBOUW 2010

Op 24 en 25 november vindt in Antwerp Expo opnieuw de vakbeurs INDUSTRIE & PROJECTBOUW plaats. Nieuw dit jaar is het duurzaamheidspaviljoen waarin innovatieve en duurzame bouwsystemen getoond worden voor gevels, daken en vloeren en waar alleshande presentaties zullen plaatsvinden.

Op 24 en 25 november vindt in Antwerp Expo opnieuw de vakbeurs INDUSTRIE & PROJECTBOUW plaats. Nieuw dit jaar is het duurzaamheidspaviljoen waarin innovatieve en duurzame bouwsystemen getoond worden voor gevels, daken en vloeren en waar alleshande presentaties zullen plaatsvinden. Aan het programma van de lezingen werden in laatste instantie noodgedwongen nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u een aangepaste versie.  

De seminaries belichten actuele onderwerpen als slim & intelligent bouwen, toepassen van de passief huis standaard in scholen- en kantorenbouw en duurzaam bouwen met behoud van creatieve vrijheid en architectonische schoonheid.
Frank Donkers, Managing Director Benelux bij Kingspan Duurzame Bouwsystemen, legt uit hoe het initiatief van het Duurzaamheidspaviljoen tot stand is gekomen.

‘In gesprekken met easyFairs bleek al snel dat ze middels themapleinen extra inhoud wilden geven aan de beurs. We hebben toen een voorstel gedaan voor een thema dat past bij ons specialisme: duurzame bouwsystemen. We dragen al een aantal jaren actief duurzaamheid uit, maar het wordt pas de laatste tijd echt serieus genomen. Steeds meer opdrachtgevers en architecten nodigen ons uit om over onze visie op duurzaamheid te vertellen. Er is dus een enorme kennisbehoefte. We vonden het daarom belangrijk dat in het paviljoen alle facetten van duurzaamheid aan bod zouden komen. Duurzaam bouwen eindigt niet bij de toepassing van duurzame materialen en is niet onder één noemer te vangen. Het is een integraal proces waarbij je bijvoorbeeld ook kunt denken aan de levensloop van een gebouw, aan hergebruik van materialen. Wij hebben het paviljoen opgezet om te voorzien in de kennisbehoefte en om de diverse partijen met elkaar in contact te brengen.’

    


Multidisciplinaire partnerships

‘Duurzaamheid draait meer en meer om multidisciplinaire partnerships. Dat is het nieuwe bouwen. De betrokken partijen moeten alles afstemmen met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan duurzame scholen. Daar wil je een goed binnenklimaat. Maar die klimaattechniek vereist ook een goede energetische schil. Door het Nederlandse aanbestedingsbeleid leren we te weinig van anderen.
Bij duurzame initiatieven wordt steeds opnieuw het wiel uitgevonden. De technieken, materialen en systemen zijn er gewoon. Duurzaamheid moet verankerd liggen in het voorontwerp bij een bouwproces. De visie van de architect moet daarom weer centraal komen te staan. Deze heeft als enige partij de helikopterview om het integrale proces te voorzien.
Als je effectief duurzaamheid wilt implementeren, dan zal je er een minimumdrempel voor moeten vastleggen en de kennis als industrie moeten delen.’

Learnshops

 

De lezingen die gegeven worden staan los van en zijn complementair met de learnshops die easyFairs ook dit jaar weer organiseert in samenwerking met Redactiebureau Palindroom. Het overzicht van de learnshops vind je hier 
Programma Duurzaamheidspaviljoen

 

Woensdag 24 november 2010
14.00 – 14.30 uur 
Demonstratie- en testproject passiefbouw
Peter Verbraeken, Architectenbureau Joosen – Verbraeken

15.00 – 15.30 uur
Dubo Expo Kamp C
Stijn van Thienen, Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen

17.00 – 17.30 uur
Eco-effectief bedrijventerrein Antwerpen
Brecht Lootens, Stad Antwerpen

19.00 – 19.30 uur
Duurzaamheid in de praktijk
Leon van Maurik, Kingspan Duurzame Bouwsystemen 


Donderdag 25 november 2010

11.00 – 11.30 uur
Duurzaam bouwen en verbouwen in de stad Antwerpen 
Guy Lauwers, schepen voor Leefmilieu 

12.00 – 12.30 uur
Energie-efficiëntie in optima forma (Kinnarps)
Thomas Haustraete, Bontinck Architecture and Engineering CVBA

13.00 – 13.30 uur
Duurzaam Ontwerpen
Jos vanderPerren, Architectenbureau VANDERPERREN

14.00 – 14:30 uur
Duurzaamheidsbeoordeling van ‘economische sites’
Filip Descamps, Belgian Sustainable Building Council (BSBC)

15.00 – 15.30 uur
Trias Energetica: isoleren de 1ste prioriteit
Georges Timmermans, CIR Isolatie Raad