Doorzoek volledige site
17 mei 2016 | AARON EERDEKENS

FEBELCEM maakt balans op van cementnijverheid in 2015

Illustratie | Febelcem
Illustratie | Febelcem
Illustratie | Febelcem
Illustratie | Febelcem

De Federatie van de Belgische Cementnijverheid (Febelcem) organiseerde op 10 mei haar Algemene Vergadering. De cementbedrijven maakten van de gelegenheid gebruik om hun balans op te maken van het jaar 2015. De bouwsector registreerde vorig jaar een groei van 1,9% en deed daarmee beter dan het gemiddelde van de Belgische economie, die er 1,4% op vooruit ging. De groei heeft onder meer te maken met de gunstige weersomstandigheden tijdens het afgelopen jaar.

Significante stijging van cementverbruik

Met een verbruik van 6.403.460 ton cement in 2015 kende de cementnijverheid een significante groei van 4,6%. De groei is vooral te verklaren door de gunstige weersomstandigheden van het afgelopen jaar en door het feit dat de residentiële nieuwbouw in 2015 een goed jaar heeft gekend. Het verbruikte volume cement lag 6,2% hoger dan het gemiddelde verbruik van de voorbije tien jaar. Deze feiten maken van 2015 een topjaar voor de cementsector. 

Het feit dat de invoer van cement in 2015 fors is toegenomen zorgt wel voor een valse noot in het rapport. In 2015 werd er 1.512.618 ton cement geïmporteerd, terwijl het in 2014 nog om 1.280.552 ton ging. Door deze toename van 232.066 ton geïmporteerd cement klimt het marktaandeel van de cementimporteurs tot 23,6%.

 

Meerdere sectoren kennen groei

Uit de orderboekjes van enkele ondernemingen en door de daling van de werkgelegenheid in de bouwsector van 2% blijkt dat de economische context in de sector onder druk blijft staan. Desondanks werd het jaar 2015 gekenmerkt door meerdere positieve elementen. Er is de evolutie van de residentiële nieuwbouw die met 3% steeg, het renovatiesegment dat goed standhoudt en er eveneens met 3% op vooruit ging en een toename van overheidsinvesteringen van 5,7%. In feite is enkel de sector van de niet-residentiële nieuwbouw er ten op zichte van 2014 op achteruitgegaan. Die sector kent een daling van ongeveer 3%.
 

Prognose voor de woningbouwsector

De residentiële nieuwbouw kende in 2015 een gunstig jaar. De Confederatie Bouw rekent er echter op dat de activiteit van deze sector in 2016 een terugval van ongeveer 7,5% zal kennen. De organisatie schrijft dit vooral toe aan het aantal aanvragen van bouwvergunningen, dat met 15% is gedaald. De Belgische vastgoedsector wil dynamisch blijven, maar de financieringsproblemen van de gezinnen en de hoge werkloosheid blijven ongunstige elementen. De renovatiesector lijkt dan weer stabiel te zullen blijven. De Confederatie Bouw verwacht zelfs een groei van 3% in verhouding tot 2015.

 

Prognose voor de niet-residentiële bouwsector

Volgens de analyses van Euroconstruct en de Confederatie Bouw zal de activiteit in de niet-residentiële bouwsector in 2016 een groei kennen van zo'n 7,5%. Deze gunstige prognose steunt op het aantal uitgereikte bouwvergunningen voor deze sector, dat er in 2015 met 10% op vooruit ging, en op de voortzetting van het scholenbouwprogramma in het Vlaams Gewest.

 

Prognose voor openbare werken

In tegenstelling tot de afgelopen jaren lijkt het erop dat de overheden opnieuw zullen investeren in de sector van openbare werken, die dat ook hard nodig heeft. De opleving van de sector aan het eind van 2015 zet zich in 2016 naar alle waarschijnlijkheid door met een stijging van ongeveer +1%. Verder hoopt de sector dat de effecten van de kilometerheffing op goederentransport van 1 april 2016 snel zullen leiden tot een verhoging van de middelen voor openbare werken. Het recente Infrastructuurplan van de minister van Openbare Werken van het Waals Gewest is ambitieus en zal op termijn leiden naar de ontwikkeling en het onderhoud van de verkeersnetten. Ook het Vlaams Gewest plant enkele grote projecten die de mobiliteit in ons land moeten verbeteren.

GERELATEERDE DOSSIERS