Doorzoek volledige site
20 mei 2016 | AARON EERDEKENS

Bouwproces 2016: BREEAM - de nieuwe standaard of een modeverschijnsel?

Rode Kruis Vlaanderen – Project BREEAM Outstanding Illustratie | Bopro
Ecowijk – Residentiële ontwikkeling in Gent – Ambities BREEAM Communities Outstanding en BREEAM New Construction Outstanding Illustratie | Bopro

Op donderdag 26 mei vindt in het Centrum Duurzaam Bouwen in Zolder (CeDuBo) de eerste editie van het evenement Bouwproces plaats. Prominenten uit de bouw- en architectuurwereld geven die dag lezingen over alle technische aspecten van het hedendaagse bouwproces. Stefaan Martel van management & consultancy bedrijf Bopro komt praten over de tijdsbestendigheid van het verschijnsel BREEAM.

De reikwijdte van BREEAM

BREEAM, of Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, is een holistisch meetsysteem dat dient om de duurzaamheid van gebiedsontwikkelingen of gebouwen in kaart te brengen. Naast de ecologische aspecten, zoals energie, afval, pollutie en biodiversiteit, komen ook sociale aspecten als management, gezondheid, welzijn en mobiliteit in het principe aan bod.

BREEAM beschikt wereldwijd over meer dan 4000 assessoren die de duurzaamheid van ontwikkelingen en van gebouwen evalueren. BREEAM is vandaag actief in 77 landen. Sinds het ontstaan van BREEAM in 1990 zijn er al meer dan 540.000 certificaten uitgereikt. Meer dan 2,2 miljoen gebouwen zijn op dit moment geregistreerd en zijn bijgevolg gecertificeerden in wording.
 

Groeiend bewustzijn

“Vooral de laatste jaren is er een significante stijging van het aantal registraties en certificeringen zichtbaar,” zegt Stefaan Martel, Director Operations bij Bopro.  “Dat is niet zo verwonderlijk, aangezien duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) meer en meer op de agenda worden gezet als antwoord op de heersende sociale en ecologische problemen.  Bedrijven willen hun steentje bijdragen aan het bestrijden van die problematiek en zien hierin een mogelijkheid om zich te differentiëren van hun concurrenten.”

“Ook in het algemeen groeit het bewustzijn rond de ecologische en sociale problemen. Dit heeft onder meer geleid tot het klimaatakkoord van Parijs van december vorig jaar. Het ontkennen van de verandering van ons klimaat en de problemen die hiermee gepaard gaan, wordt steeds moeilijker.  Steeds meer symptomen van de opwarming van de aarde worden zichtbaar en voelbaar, net als de maatschappelijke problemen die er een gevolg van zijn.”

 

Efficiëntere omgang met beschikbare middelen

“De eindigheid en de schaarste van verschillende grondstoffen en energiebronnen zetten de bouwwereld aan tot het toepassen van alternatieve technieken en andere business modellen. De circulaire economie doet daardoor meer en meer haar intrede in het bouwproces.  Ook de schaarste van de financiële middelen verplicht de overheden en bedrijven tot spaarzaamheid, en daardoor tot een efficiëntere inzet van de resterende middelen,” zegt Martel.

“In de real estate community nemen de investeerders het voortouw. Zij leggen druk op de ontwikkelaars om duurzame producten te ontwikkelen.  Zij willen investeren in duurzaam vastgoed, dat onafhankelijk van de economische conjunctuur constante cashflows oplevert, in gebouwen met een lange levensduur die hun waarde op lange termijn behouden. Tegelijkertijd willen ze hun maatschappelijk engagement tonen,” gaat Martel voort.

 

BREEAM als leidraad voor duurzaamheid en marketingtool

Duurzaamheid is geen modeverschijnsel meer. Het heeft zich gemanifesteerd als een onderdeel van de dagdagelijkse bedrijfsvoering. De MVO-strategie is steeds meer geïntegreerd geraakt in de bedrijfsstrategie. Tal van studies – meer dan 160 – tonen aan dat bedrijven met sterke MVO-praktijken ook sterkere operationele en financiële resultaten neerzetten.

“BREEAM speelt in op deze trend. Het is een vrijwillig systeem, en toch wordt het massaal toegepast. Sommige bouwers gebruiken het als leidraad om een duurzaam gebouw te realiseren, maar zijn minder geïnteresseerd in het certificaat.   Promotoren, ontwikkelaars en investeerders gebruiken het BREEAM certificaat om de duurzame prestaties van hun gebouwen in de verf te zetten en om zo een concurrentieel voordeel uit te bouwen. Behalve een leidraad voor duurzaamheid, is BREEAM tevens een marketingtool. De beste certificaten worden jaarlijks beloond met een BREEAM Award, waardoor hun prestaties nog meer in de verf worden gezet,” zegt Martel.

 

Aanzetten tot innovatie

“De BREEAM referentietools worden regelmatig geactualiseerd om een antwoord te geven op de evoluerende technologie en de constant wijzigende wetgeving. BREEAM wil de lat steeds hoger leggen dan degene die de vigerende wetgeving oplegt. Op die manier worden de bouwheren aangezet tot het realiseren van de best mogelijke prestaties en tot het toepassen van innovatieve technologieën, om zo tot een duurzaam gebouw te komen.”

“BREEAM geeft een antwoord op een aantal universele problemen en speelt in op een prominente vraag van de vastgoedmarkt. Door zich voortdurend aan te passen blijft het een sturende rol vervullen en blijft het ook aantrekkelijk voor de vastgoedspelers. Het is moeilijk te voorspellen of BREEAM de nieuwe standaard dan wel een modeverschijnsel is. De grote vraag is echter of we het ons kunnen permitteren om de technieken en processen die BREEAM voorschrijft, niet toe te passen in onze gebouwen,” sluit Stefaan Martel af.