Doorzoek volledige site
25 mei 2016

Handvest met 10 aanbevelingen voor meest geschikte manier van gunnen

 Als ontwerpwedstrijden niet oordeelkundig worden aangepakt, dreigen ze te ontsporen. Het NAV meent dat het hele proces op een duurzamere manier kan verlopen en formuleerde daarom 10 concrete aanbevelingen, die in detail aan bod komen tijdens het Architectencongres

Ontwerpwedstrijden en prijsvragen voor architectuuropdrachten scheppen kansen, en scherpen de creativiteit aan. Maar bij een niet-oordeelkundige aanpak loert ontsporing om de hoek. Uit onderzoek blijkt immers dat er vaak heel wat intellectuele en economische verliezen zijn, zowel bij ontwerpers, opdrachtgevers als de maatschappij in haar geheel.

 

Onderteken het handvest

Om constructief mee het pad uit te zetten, formuleerde het NAV tien concrete aanbevelingen voor opdrachtgevers op zoek naar de meest geschikte manier van gunnen. Bent u als architect dezelfde mening toegedaan als het NAV? Onderteken dan mee het handvest.

 

 Lees hier de 10 aanbevelingen.

Onderteken hier het handvest.