Doorzoek volledige site
09 juni 2016 | KEVIN MOENS

Campus H: dbv architecten en AVApartners verenigen Hasseltse brandweer en politie

Campus H vanuit vogelperspectief.
Het politiekantoor.
De brandweerkazerne.

De federale en lokale veiligheids- en hulpdiensten krijgen in 2018 een gloednieuwe site ter beschikking, aansluitend op de gevangenis van Hasselt. In de unieke gedeelde infrastructuur van Campus H komen lokale politie, brandweer, hulpcentrales en diverse administratieve diensten samen. Dbv arcitecten en AVApartners stonden in voor het ontwerp, aannemers van dienst zijn Kumpen, Democo, Demtec en Strabag.

Met de nieuwe veiligheidscampus investeren zowel de federale als lokale overheid in een veilige toekomst voor de stad, de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en de brede hulpverleningszone en dit door de lokale politie en brandweer op dezelfde locatie te vestigen in twee hypermoderne gebouwen langs de Herkenrodesingel.

De site werd Campus H gedoopt: deze naam verwijst naar de alomvattende ‘Hulpdiensten’ die hier samenkomen. Ook de gevangenis zal deel uitmaken van de campus. “Campus H is zo een fysiek verlengde van de integrale en geïntegreerde aanpak die Hasselt hanteert omtrent het veiligheidsbeleid,” vertelt Burgemeester Hilde Claes.

 

Samen bouwen aan de toekomst

Het ontwerp van het nieuwe brandweergebouw is van de hand van dbv-architecten en vloeide voort uit de dagelijkse werking en maatschappelijke positie van de veiligheids- en hulpdiensten. Daarbij werd rekening gehouden met de verbetering van de looplijnen die nu gefocust zijn op interventies, waardoor de brandweer mogelijk sneller kan uitrukken. De zonale dispatching vanuit het nieuwe gebouw zal er bovendien voor zorgen dat de aansturing in de volledige zone uniform en eenduidig zal verlopen.

Voor het politiegebouw werkten de architecten volgens dezelfde filosofie samen met het Gentse architectenbureau AVAPARTNERS. De uitvoering van het politiegebouw gebeurt volgens de DBM-formule door Kumpen nv, Democo en Demtec, voor het brandweergebouw wordt dat team nog uitgebreid met Strabag.  

Het politiegebouw zal in mei 2018 klaar zijn, voor het brandweergebouw is dat januari 2018.

 

Veiligheid en toegankelijkheid in balans

Voorzien van veel glas, een aantrekkelijk groen plein, een moderne uitrusting en ruimte voor interactie met andere diensten, werkt de architectuur niet alleen een efficiëntere samenwerking in de hand, maar biedt ze ook een open structuur naar de bezoekers toe. Zij profiteren bijvoorbeeld van een betere bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid. De nieuwe gebouwen zijn ook functioneel opgebouwd conform de werking van de verschillende diensten. In een op maat gemaakte setting komen de helden van onze regio samen thuis in de hoofdstad van Limburg. Zowel politie en brandweer als de gevangenis en het veiligheidskorps vallen onder die noemer.

 

Binnenkort komen we op Architectura.be in detail terug op elk gebouw afzonderlijk.