Doorzoek volledige site
20 juni 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Reni helpt (ver)bouwers en architecten waterbewust bouwen

De recuperatie van regenwater is aan een opmars bezig. Consumenten gaan bewuster om met leidingwater, maar vooral: de wetgeving is een stuk strenger geworden. Zo heeft de Vlaamse overheid de stedenbouwkundige verordening hemelwater in 2014 nog verstrengd en kan de provincie, gemeente of de rioolbeheerder nog bijkomende eisen opleggen. FARYS is de partner van ecobeton water technologies via de service voor hemelwater, Reni.

Het aanbod van de all-in-onepakketten van Reni gaat van een design regenton tot een uitgebreide installatie die aan alle normen voldoet. De ondergrondse pakketten zijn beschikbaar in beton of kunststof uitvoering en met of zonder infiltratievoorziening.

 

Online tool

Op www.reni.be vindt u zeven basispakketten voor regenwaterrecuperatie, in verschillende uitvoeringen en met de nodige upgrades. Het aanbod is heel uitgebreid, maar met de online tool is het vinden van de juiste installatie kinderspel. De tool - een beslissingsboom met drie tot twaalf vragen - houdt rekening met de noden van de klant, maar ook met de nieuwe verordening, met ruimtelijke beperkingen, enzovoort... De vragen peilen onder meer naar de horizontale dakoppervlakte, de nood aan overrijdbaarheid van de put en de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Biedt de online tool in uitzonderlijke gevallen geen uitkomst, dan bekijken de experts van Reni welk ander systeem aangewezen is.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS