Doorzoek volledige site
20 juni 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Verschillende formaten bakstenen dragen bij tot karaktervol gevelbeeld

Illustratie | Filip Dujardin
Illustratie | Filip Dujardin

Voor het ontwerp van een woning, die zich in een landelijke zone in Lembeek bevindt, hebben de architecten rekening moeten houden met een klein budget. Om de bouwkosten te drukken, hebben ze enerzijds voorgesteld om de oppervlakte van het project te beperken en anderzijds om zo weinig mogelijk onderaannemers te laten tussenkomen. De gevelstenen komen van Vande Moortel. Een sterk staaltje decoratief metselwerk waarbij verschillende formaten bakstenen worden afgewisseld, zorgt voor een karaktervol gevelbeeld.

De binnenmuur werd opgetrokken in verschillende formaten van snelbouwstenen. Analoog met wat er binnenin werd gecreëerd, heeft Lezze Architecten voor de buitenkant een spel van texturen voorgesteld. Er werden eveneens drie formaten gevelsteen met eenzelfde kleur gecombineerd: septem 7021, linea 7021 en crea 7021 van Vande Moortel.

 

Wildverband

Hier hebben de gevelstenen verschillende hoogtes en dieptes. Door ze op één lijn te plaatsen aan de binnenkant van de muur (in de richting van de spouw van de spouwmuur) vertoont dit gevelmetselwerk in wildverband een zeer speciale textuur en reliëf. Aan deze hoofdstructuur werd een secundaire structuur toegevoegd in hout, opgebouwd uit balklagen en de binnenwanden, eveneens in ruwe toestand gelaten. Op de eerste verdieping vindt men, in een ruimte afgewerkt met wanden uit polycarbonaat, de badkamer en het sanitair.

 

Duurzame bouwschil

Dit volledig afzonderlijk ontwerp van de binneninrichting schept een grote mogelijkheid om het gebouw aan te passen aan een toekomstig gebruik. Het draagt tevens bij tot de duurzaamheid van de structuur en de schil van het gebouw. Dit juweeltje in baksteen met zijn eenvoudige volumetrie vestigt zeer goed de aandacht op de textuur van de materialen, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. 

GERELATEERDE DOSSIERS