Doorzoek volledige site
29 juni 2016 | KEVIN MOENS

Cohousingproject Wijg&Co nestelt zich in ’t groen in Wijgmaal (STRAMIEN)

Cohousingproject Wijg&Co nestelt zich in ’t groen in Wijgmaal (STRAMIEN) Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien
Illustratie | Stramien

De groep Wijg&Co heeft de ambitie om in een groen binnengebied in Wijgmaal een duurzaam cohousing project te ontwikkelen met 33 wooneenheden. Het geheel moet op drie pijlers steunen: toegankelijkheid, samenleven met respect voor het individu en ecologie. Een uitdaging die STRAMIEN met plezier aanging.

Door de gevraagde verscheidenheid aan woontypes en groottes te schakelen in compacte volumes en deze zoveel mogelijk naar de randen van het grillige binnengebied te schuiven, kan een ruime gemeenschapstuin ontstaan met verschillende deelruimten. Het gemeenschapshuis of ‘common house’ staat centraal en vormt letterlijk het kloppend hart van de nieuwe wijk en ruimere omgeving.

 

Grillige perceelvorm

“De combinatie van het grote bouwprogramma en de grillige perceelvorm, vormden een grote uitdaging”, klinkt het bij STRAMIEN. “Typologisch is het belangrijk dat de woningen zich inpassen in de kenmerkende Wijgmaalse typologie, waar de verlichte industrieel Remy in de 19e eeuw de toon voor heeft gezet. De bouwvolumes bestaan daarom uit maximaal twee bouwlagen met zadeldak.”

 

Geen gated community

Stramien streeft naar een evenwichtig masterplan dat zowel rekening houdt met een optimale oriëntatie van de woningen en tuinen, voldoende afstand houdt tot de buren en tegelijk de nodige ruimtelijkheid, luchtigheid en doorzichten garandeert. Dit project is geen ‘gated community’, maar wordt een onderdeel van deze woonwijk in Wijgmaal.

 

Houtbouw

Alle woningen zullen voldoen aan de BEN-normen. Er wordt nog onderzocht of deze in massiefbouw of houtskelet zullen worden gerealiseerd. Het gemeenschapshuis wordt voorzien in houtbouw. Voorts wordt het waterbeheer collectief aangepakt en zal ook de energievoorziening zo veel mogelijk gemeenschappelijk worden opgevat.

Naast de aandacht voor collectieve en sociale duurzaamheid, zet dit project ook in op enkele duurzame bouwprincipes. Woonvolumes zijn compact opgevat en worden optimaal georiënteerd. De combinatie van performante isolatie en een goede lichtdichtheid met doorgedreven ventilatie, zorgen tenslotte voor een aangenaam binnenklimaat met een minimaal energieverbruik.