Doorzoek volledige site
05 juli 2016 | KEVIN MOENS

Architectenbureau Bressers neemt heropbouw Sint-Niklaaskerk in Westkapelle voor zijn rekening

Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers
Illustratie | Bressers

Op 26 maart 2013 legde een zware brand de kerk van Westkapelle in de as. Het gemeentebestuur moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe invulling van de kerk. Architectenbureau Bressers tekende een ontwerp met een nieuwe bestemming van het kerkgebouw enerzijds als een intiem sacrale ruimte om de kerk deels terug te geven aan de gelovigen. Anderzijds zal het ook een trefpunt worden voor sociaal-culturele activiteiten en evenementen die de gemeenschap kunnen versterken.

Architectenbureau Bressers streefde naar een geïntegreerd ontwerp waarbij het intiem sacraal gedeelte en het polyvalent cultuurhuis in de tweeledige kerk samen worden ontworpen met de publieke ruimte rondom de kerk.

“Het Pastoor de Neveplein naast de kerk dient terug een echt plein te worden om ruimte te creëren voor het openbaar leven en de vrijetijdsbesteding. De verloren parkeerplaatsen worden elders ondergebracht zodat de pleinfunctie en zwakke weggebruiker voorop staan”, klinkt het bij het bureau.

 

Flexibele inrichting

Het kerkgebouw zal door zijn openheid zijn centrumfunctie terug kunnen opnemen. De mogelijkheid bestaat om de kerkbeuken door middel van grote poorten te openen naar het plein toe zodat het kerkgebouw een overdekte extensie van het plein wordt.

Intern werden de ruimtes heel flexibel ingericht om een veelheid aan activiteiten en evenementen toe te laten. Extern wordt er ingespeeld op de bestaande elementen zoals reliëf, aanwezig groen, circulatiebewegingen, … en worden nieuwe elementen toegevoegd die de belevings- en gebruikswaarde van het plein verhogen. Dit met als uitgangspunt een dorpscentrum, gebaseerd op zijn historiek, toekomstige functie en beoogde belevingswaarde.

Een bijkomende meerwaarde die deze herdefiniëring met zich meebrengt, is de mogelijkheid kleinschalige markten en evenementen te organiseren op het plein.

 

Integratie door materialiteit

De materialiteit van het plein wordt doorgetrokken van in de kerk tot aan de gevels van de huizen die grenzen aan het Pastoor de Neveplein. De integratie van de kerk in dit plein zal ook worden verbeterd door middel van doordachte floorscaping. De floorscaping wordt geaccentueerd door middel van verschillende texturen en lichtlijnen. Over het gehele plein en tot in de kerk lopen gidslijnen die de pleinbezoeker begeleiden over het plein naar de ingangen van de kerk. De kerktoren, die zo beeldbepalend is voor deze ruimte, zal heropgebouwd worden.

De toren zal terugkomen, in identieke vorm en grootte als oorspronkelijke toren, aan de hand van een hedendaagse sculpturale invulling. Deze zal vanuit de dorpskern een massieve indruk geven en vanuit de invalswegen naar Knokke-Heist zal de toren fungeren als een baken voor de stad. Ook de glasramen zullen worden gereconstrueerd met een eigentijdse artistieke invulling die het intiem sacrale gevoel van de ruimte versterkt.

 

Klaarstomen voor de toekomst

“Op dit ogenblik zitten we nog te vroeg in het voorontwerpstadium om al te kunnen spreken over concrete technieken van duurzaam bouwen die we zullen aanwenden”, aldus het ontwerpbureau. “Wel is duidelijk dat de kerk zal gecompartimenteerd worden in drie delen: het sacraal gedeelte, de ‘stadshal’ of polyvalente zaal en het verbindende deel er tussen. Daar deze drie gedeeltes totaal verschillend zijn in gebruik, is het duidelijk dat de aangewende types technieken een belangrijke rol zullen spelen in het ontwerp, naar snelheid van opwarming van ruimtes toe, etc. Hoewel we hier binnen de context zitten van een beschermd monument, bekijken we zoals steeds de mogelijkheden om zo veel mogelijk duurzame maatregelen in het gebouw te implementeren om het gebouw klaar te stomen voor de toekomst.” De oplevering staat gepland voor de zomer van 2018.