Doorzoek volledige site
17 augustus 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Smart Models KUL Sint Lucas Gent

Sedert 2011 verzorgt architect Jos Vandamme van C3A als gastdocent jaarlijks een cursusreeks Revit aan KULeuven faculteit architectuur, campus Sint-Lucas Gent. Dit is een onderdeel van het keuzevak “Smart Models” van Kathy Corthals, Lector & onderwijscoördinator bouwtechnieken, waar de master-studenten architectuur kunnen op intekenen. Via REVIT wordt kennis gemaakt met de principes van Building Information Modeling: er wordt een intelligent parametrisch model gecreëerd, waar op diverse methoden data uit te genereren valt (meetstaten, bouwfysische gegevens,...).

De technische vaardigheid om zo’n BIM-model op te bouwen wordt eerst met de groep aangeleerd via de grondig uitgewerkte C3A-cursusoefening (uit de zesdaagse C3A-Revit-cursus met het C3A-gebouw in Revit) waar alle aspecten goed gedocumentariëerd aan bod komen. Maar terzelfdertijd moet elke student ook via een eigen (gekozen) ontwerp zo’n BIM-model opbouwen, met de specifieke opdracht daar ook alle bouwdata uit te filteren om tot een energieprestatieberekening te komen.

 

Beperkte opleiding

Het aantal deelnemers werd tot nu toe telkens beperkt tot 25, zodat nog enige individuele begeleiding mogelijk blijft én dat vooral echt geïnteresseerden hiervoor inschrijven. Deze cursus is ondertussen goed ingeburgerd. Het blijkt ieder jaar een strijd om erbij te zijn zodra de inschrijvingen open gezet worden. Uit het totaalpakket van 54 lesuren voor deze Elective Smart Models wordt toch méér dan veertig uur besteed aan het aanleren van Revit, dit verspreid over een reeks van tien à twaalf lesdagen, één dag per week van drie keer anderhalf uur. Qua tijd komt dit ongeveer overeen met de c3a-zesdaagse-basiscursus-revit, maar via de sterk gestructureerde aanpak slagen ze erin om méér te doen dan in de revit-basiscursus bij C3A, zoals bijv. een cursusdag specifiek gewijd aan de EPB-berekenings-voorbereiding via Revit. We gaan er ook van uit dat deze laatstejaars architectuurstudenten wat sneller door de materie mogen gaan, én dat deze studenten meer oefentijd tussenin kunnen opnemen dan de vele architecten in de praktijk die dergelijke cursus bij C3A volgen.  

 

Studiemateriaal

Ieder jaar wordt de C3A-cursusoefening voor de c3a-zesdaagse-basiscursus-revit herwerkt, ieder jaar met een nieuwe Revit-release én met de jaarlijks evoluerende C3A-Extensies. En dit komt ook deze Smart Models cursus ten goede, want dezelfde cursusmaterie krijgen ook deze laatstejaars-studenten voorgeschoteld. Dit biedt een degelijke synergie met de praktijk in Vlaanderen, en het is toch niet doenbaar om zo’n uitgebreide cursus zo gedetailleerd en gedocumentariëerd enkel voor deze Smart Models cursusreeks uit te werken en ieder jaar up-to-date te houden. De studenten architectuur krijgen van Autodesk de meest recente Revit-software gratis beschikbaar, en via C3A worden voor deze cursus uiteraard alle C3A-Revit-Extensies (templates, bibliotheken e.d.) beschikbaar gesteld, zodat de studenten een vliegende start kunnen nemen met deze materie. De Vlaamse gelokaliseerde voorbereidingen zorgen ervoor dat eigenlijk alles geprepareerd beschikbaar is om de meetstaten en de bouwfysische gegevens voor de energieprestatie-berekeningen uit het BIM-model te filteren.

 

Colleges, oefensessies en zelfstudie

De colleges worden meteen als één grote praktische oefening aangepakt, waarbij week na week een compleet gebouwenmodel steeds gedetailleerd in Revit uitgewerkt wordt. Alle studenten beschikken daarbij over een (eigen) krachtige laptop met de Revit-basissoftware, C3A-Revit-Extensies én alle C3A-Revit-cursusmateriaal.  Aanvullend op de klassikale cursus is oefenen op eigen tempo echt wel noodzakelijk, maar doordat alle studenten ook een eigen project moeten uitwerken komt nog heel wat extra zelfstudie erbij aan bod.

Voor hun eigen project moeten de studenten een bestaand project, waar plannen, doorsneden, gevels, details e.d. al van beschikbaar zijn, volledig als intelligent BIM-model in Revit uitwerken. Zodat ze niet verloren lopen in een nieuw ontwerp én bouwtechnische detailleringen terwijl ze de technische vaardigheid van de software nog moeten leren kennen. Daardoor komt nog heel wat zelfstudie erbij te pas, want bij alle architectuurprojecten komen ze wel een aantal speciale hoeken en kanten tegen …  Maar geen probleem: de studenten kunnen ook beroep doen op support via C3A: via het mailadres support@c3a.be kunnen ze tijdens deze cursusweken ook terecht voor specifiek vragen én antwoorden, zodat ze toch vooruit getrokken worden als ze een of andere probleemsituatie tegenkomen. Dat er dan nog studenten zijn die naast de Revit-opdracht voor de Smart Models cursus er dan ook nog in slagen om in dezelfde periode ook hun eigen ontwerp als eindwerk uitstekend in Revit te modelleren is opmerkelijk.

 

GERELATEERDE DOSSIERS