Doorzoek volledige site
17 augustus 2016 | KEVIN MOENS

KAAN Architecten ontwerpt stadsbibliotheek in Aalst

Illustratie | KAAN architecten
Illustratie | KAAN architecten
Illustratie | KAAN architecten
Illustratie | KAAN architecten
Illustratie | KAAN architecten
Illustratie | KAAN architecten

Het stadsbestuur van de Vlaamse gemeente Aalst heeft KAAN Architecten opgedragen de nieuwe stadsbibliotheek te ontwerpen, een grotendeels nieuw complex in de binnenstad, waarin ook de Academie voor podiumkunsten wordt gevestigd. Het complex op de hoek van de Oude Graanmarkt en de Esplanadestraat moet in 2018 gereed zijn, een eeuw na de beëindiging van de Grote Oorlog.

De vraag van de stadsbestuurders luidde: “De bibliotheek van Aalst moet uitgroeien tot een open en toegankelijk huis van kennis, informatie, cultuur en ontspanning.” Andere, maar niet minder belangrijke punten die in het ontwerp van KAAN tot uitdrukking zullen komen zijn een impuls aan een sfeervol stadshart en een plaats in de stad waar inwoners van Aalst uit alle lagen van de bevolking elkaar tegenkomen.

 

Gebouw rijk aan belevenis

Het voorlopige ontwerp, op grond waarvan KAAN Architecten is gekozen, toont een complex van levendige stedelijke allure. Juist doordat het doelmatig van opzet is, ontstaat een ruimtelijke vrijheid waardoor het gebouw rijk aan belevenis wordt. De bestaande zogeheten Pupillenschool met zijn voorname voorkomen en veelbewogen geschiedenis is als hoeksteen aangegrepen om het nieuwe complex in het stadsweefsel en in de geesten van de inwoners van Aalst te verankeren.

Het onregelmatige stratenpatroon van de binnenstad van Aalst ligt als een inspiratiebron aan het nieuwe complex ten grondslag. Op verschillende plaatsen sluiten straten grillig op elkaar aan, waardoor kleine openbare ruimten overschieten, pleintjes waarmee de oude stad bespikkeld is. Door een rechthoekig bouwvolume losjes tegen de achterkant en een deel van de zijkant van Pupillengebouw aan te schuiven, krijgt Aalst er twee van zulke openbare pleintjes bij, de ene als het entreegebied van het complex, de andere voor het terras van het leescafé.

 

Ontmoetingsplaats

Op het eerste gezicht ligt de combinatie bibliotheek en academie niet voor de hand. Podiumkunsten brengen beweging en geluid met zich mee, lezen is statisch en stil. Het samengaan is echter ook aanstekelijk, geeft verdieping aan het idee van een ontmoetingsplaats. Volgens KAAN Architecten daagt de combinatie uit tot een ontwerp voor een gebouw waarin de twee elkaar op ideale wijze flankeren. Aalst danst, speelt en leest, moet als leuze tot de verbeelding spreken.

Voor het gebouw van de stadsbibliotheek heeft de stad gekozen voor een publiek-private samenwerking (pps). De vorm van deze pps is een DB-contract. Design en Build zijn als één geheel aanbesteed aan Groep Van Roey. Van Roey heeft voor dit project een gelegenheidscombinatie gevormt waarin behalve KAAN Architecten ook ABT, Studiebureau R. Boydens, Util Structuurstudies en Dutch Light Pro deelnemen.