Doorzoek volledige site
22 augustus 2016 | JEROEN SCHREURS

WKK-ontmoetingsdag op 27 september

COGEN Vlaanderen organiseert op dinsdag 27 september haar tweejaarlijkse WKK-ontmoetingsdag. Het wordt de tweede nationale editie, in samenwerking met de Waalse en Brusselse WKK-facilitatoren. Het centrale thema dit jaar is ‘innovatie’.

De WKK-ontmoetingsdag biedt bedrijven, overheden en organisaties die hun energieverbruik willen optimaliseren de gelegenheid om op één dag een pak bruikbare informatie in te winnen via interessante voordrachten.

Daarnaast is het ook een ideaal netwerkmoment: op de bijhorende WKK-beurs kunnen bezoekers bedrijven rechtstreeks aanspreken voor advies over concrete projecten of nieuwe contacten leggen met bedrijven uit de WKK- en de bredere energiesector.

In deze nationale editie kijkt COGEN niet alleen over de taalgrens, maar zet het ook het thema ‘innovatie’ centraal. Het slotevent van het IWT-TETRA project ‘Micro-WKK’, dat samenvalt met de WKK-ontmoetingsdag, sluit daar perfect bij aan. Daarom is er in het programma bijzondere aandacht voor de bevindingen en resultaten die daaruit zijn voortgekomen.

 

Workshop

Parallel met de studiedag organiseert COGEN ook een interactieve workshop over innovatietrajecten. Daar komen de verschillende kanalen en instanties, de financieringsmogelijkheden en inspirerende projecten aan bod. Onder professionele begeleiding van Createlli zal een co-creatiebrainstorm worden gehouden met het oog op het stimuleren van samenwerking in functie van innovatieve projecten.

Daarmee wil COGEN de WKK-actoren informeren over de ruime subsidiemogelijkheden voor innovatieprojecten, eventueel met de mogelijkheid op een verdere begeleiding met behulp van haar expertise.


Voor wie geïnteresseerd is in brandstofcel-WKK's vindt tijdens de WKK-ontmoetingsdag op initatief van COGEN Europe ook de Belgische workshop van het ene.field-project plaats.

 

Programma

Een gedetailleerd programma kan u HIER downloaden.

Met uw vragen kan u terecht bij Jörg Baeten (jorg.baeten@cogenvlaanderen.be | 016 / 58 59 97) of Griet Janssen (griet.janssen@thomasmore.be | 014 / 56 21 34).