Doorzoek volledige site
29 augustus 2016

Meetstaat en lastenboek met BIM (voorbeschouwing ArchiCafé XL)

Hoe pas je de i van BIM toe op het vlak van een meetstaat en een lastenboek? Het antwoord op deze en andere vragen kom je te weten tijdens een ArchiCafé XL. Als voorsmaakje gaan we dieper in op de rol van de meetstaat en het lastenboek in een BIM-context.

Het belang van een goede meetstaat en dito lastenboek

Een duidelijk lastenboek en een volledige meetstaat zijn een absolute must. Jammer genoeg houden niet alle architecten zich hieraan omdat er geen wettelijke of deontologische verplichting is om een lastenboek op te maken.

Niet slim, want zonder lastenboek wordt de controleopdracht van de architect alleen maar moeilijker. Hij kan dan enkel verwijzen naar de algemene regels van goed vakmanschap, de normen, etc. Een meetstaat zal er vermoedelijk altijd zijn, alleen al om een idee van prijs te geven of om een discussie over meer- of minwerken te vermijden.

Sommige architecten laten de opmaak van een meetstaat over aan de aannemer. De mogelijke risico’s zijn dan: haastwerk, overschatten van hoeveelheden en de bijhorende meerkost voor de bouwheer. Nochtans kan je binnen een BIM-context steeds sneller een meetstaat genereren.

 

Meetstaat uit BIM-model: de voordelen en aandachtspunten

Vroeger nam het opmaken van een meetstaat veel tijd in beslag en was hij meestal onjuist en onvolledig. Met het gebruik van BIM kan de meetstaat automatisch gegenereerd worden aan de hand van het grafisch uitgewerkt model. Het grote voordeel daarbij is dat je in een virtueel model alles in één keer definieert. Grondplannen, aanzichten en ook meetstaten passen zich aan naargelang hetgeen je tekent. Een wijziging resulteert ook onmiddellijk in een nieuwe raming, waardoor je veel tijd bespaart. Let wel: nog niet alle informatie komt uit het BIM-model en niet alles wordt tot in het grootste detail getekend. Toch zijn we al op de goede weg om deze ultieme droom waar te maken.

Door parametrisch te ontwerpen kan je informatie aan het BIM model toevoegen, zoals bijvoorbeeld de VMSW-materiaalnummering. Deze informatie zorgt voor een overzichtelijke extractie van lijsten uit het model. Met een BIM-software gaan we steeds gedetailleerder ontwerpen, waardoor we steeds betere en verfijndere meetstaten krijgen.

Het meten van informatie in een BIM-model kan op verschillende manieren gebeuren. Hier moet je op voorhand goed over nadenken en goede afspraken over maken om een correct meetresultaat te bekomen. Bij een wijziging met je niet telkens alles opnieuw nameten. Dat is een van, de grootste voordelen van hoeveelheden berekenen in BIM.

 

Meetstaten met ARCHICAD

Een Belgische template, uitgerust met de lokale werkmethodiek, gebruikt standaard de juiste parameters voor een maximale output van gegevens. Deze template vormt een solide basis voor een onmiddellijk bruikbare meetstaat.

KUBUS ontwikkelde voor België een materialenbibliotheek gebaseerd op de structuur van de VMSW. Door bijkomend de ARCHICAD-template te voorzien van een reeks lijsten die informatie uit het model halen, vormt dit een zeer goede basis voor een meetstaat.

Als je werkt met composieten, zoals samengestelde wanden, krijg je in combinatie met het prioriteitensysteem binnen ARCHICAD zeer correcte meetresultaten. 

 

BIM-data in externe meetstaat-besteksoftware

BIM-data implementeren in een softwareprogramma heeft heel wat voordelen ten opzichte van werken met een standaard tekstverwerker en spreadsheet.

De software is intuïtief ontworpen en volgt het traject van de architect stap voor stap van data-import tot vorderingsstaten. De ingebouwde controles zorgen ervoor dat je geen foutieve handelingen kan doen en je niet voor verrassingen komt te staan. Een applicatie is veel minder foutgevoelig ten opzichte van het werken met bijvoorbeeld een Word/Excel-koppeling. Het brengt ook structuur in je werkmethode en zorgt voor uniformiteit binnen het kantoor.

Door met een webbased oplossing aan de slag te gaan, ben je ook steeds zeker dat je met de laatste versie werkt van zowel programma- als bestekversie. Webbased zorgt er ook voor dat je steeds kan werken en overal en altijd je informatie kan raadplegen waar je een internet verbinding voor handen hebt.

Overige pluspunten zijn: automatische updates, centralisatie van gegevens, veilige gegevensopslag, …

 

Meetstaat-bestekkoppeling tussen ARCHICAD en Archisoft

Onlangs lanceerde Graphisoft zijn nieuwe versie van de BIM-software ARCHICAD.  ARCHICAD 20 is voorzien van een grafische hoge resolutie-interface: overzichtelijk, fris en modern. ARCHICAD 20 behoort tot de eerste BIM-applicaties die IFC 4 volledig ondersteunen. Daardoor is ARCHICAD nu 100 procent compatibel met internationale standaarden zoals bijvoorbeeld COBie.

Splinternieuw is de koppeling tussen ARCHICAD en Archisoft. Je ontwerpt een bouwkundig BIM-model in ARCHICAD en stuurt dit automatisch, inclusief detailstaat, door naar Archisoft.  Aan de meetstaat wordt automatisch een beschrijvend lastenboek (modelbestek: VMSW) gekoppeld in Archisoft van waaruit je ramingen maakt, prijsaanvragen uitstuurt, prijsvergelijkende tabellen genereert, overeenkomsten creëert, ...

De grote kracht bij deze samenwerking is dat je kan blijven ontwerpen in ARCHICAD en gelijktijdig bestekken kan aanpassen in Archisoft of zelfs manueel artikels toevoegen. Je moet niet wachten tot het hele ontwerp klaar is. De gewijzigde en bijkomende hoeveelheden worden steeds vanuit ARCHICAD geüpdatet naar Archisoft.

Ontdek alles over deze koppeling aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk tijdens ArchiCafé XL in Hasselt en Aalst.

GERELATEERDE DOSSIERS