Doorzoek volledige site
07 september 2016 | KEVIN MOENS

Nieuw politiekantoor Kortrijk: Goedefroo + Goedefroo Architecten, Architecten- en ingenieursbureau D’Hondt

Nieuw politiekantoor Kortrijk: Goedefroo + Goedefroo Architecten, Architecten- en ingenieursbureau D’Hondt Illustratie | Goedefroo + Goedefroo architecten
Illustratie | Goedefroo + Goedefroo architecten
Illustratie | Goedefroo + Goedefroo architecten
Illustratie | Goedefroo + Goedefroo architecten
Illustratie | Goedefroo + Goedefroo architecten
Illustratie | Goedefroo + Goedefroo architecten

Het nieuwe politiebureau in Kortrijk wordt een mooi en modern gebouw, maar vooral een functioneel gebouw, klinkt het. Het ontwerp was in handen van Goedefroo + Goedefroo Architecten en Architecten- en ingenieursbureau D’Hondt. Istema voerde de studie van de technieken uit. Stadsbader en Building Group Jansen nemen de bouw en het onderhoud voor hun rekening.

Het ontwerp voorgesteld door de THV Vlas Drie Hofsteden respecteert het bestaand campusmodel:

1. De ecologische voetafdruk is bescheiden

2. Er is veel aandacht voor groenaanleg

3. De site is doorwaadbaar

 

Aanpasbaar en uitbreidbaar

Het commissariaat is energiezuinig. Dit door een ideale inplanting op de site, duurzame technieken, een rationele waterhuishouding, het gebruik van kwaliteitsvolle materialen met een hoge prestatiegraad en een beperkte exploitatiekost. Het commissariaat is bovendien aanpasbaar en uitbreidbaar: het kan nog worden uitgebreid met een vierde, reglementaire bouwlaag van 2000 m².

Eénmaal gerealiseerd, zal het politiecommissariaat gedurende 20 jaar worden onderhouden waardoor het niet enkel functioneel blijft maar ook up-to-date aan de meest moderne standaarden. Het ontwerp voorziet tenslotte in voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers, dienstvoertuigen en medewerkers.

 

Het nieuwe werken

De essentie is duidelijk: politiewerk is teamwerk en daarom verdwijnen de muren tussen de verschillende diensten. Dit nieuwe werken komt tot uiting door het samenbrengen van alle operationele diensten in één grote, comfortabele en flexibele werkomgeving met mogelijkheden voor teamwerk, overleg en geconcentreerd werken. Enkel de ruimte voor de interne dispatching en monitoring van het cameranetwerk vormt daarop een uitzondering.

De burger betreedt het gebouw via een mooi en functioneel onthaal. In de onmiddellijke omgeving van het onthaal werden ook 12 verhoorlokalen voorzien. Centraal op het gelijkvloers wordt een cellencomplex opgetrokken dat voldoet aan alle vereisten voor het opsluiten van personen. Het houdt ook rekening met de nieuwe normen inzake discretie en bijstand (mogelijkheid tot line-up, audiovisueel verhoor, vertrouwelijk overleg met een raadsman, Salduz-verhoor, medisch onderzoek,…).

Het hele commissariaat is ingedeeld in vier veiligheidszones:

1. De publieke zone waarin de bezoeker overdag vrij kan binnen komen (vb: inkom en wachthal)

2. De semipublieke zone waartoe de bezoeker toegang heeft mits politionele begeleiding (vb: verhoorruimtes)

3. De politionele zone waartoe de bezoeker in principe geen toegang heeft. (vb: de kantoorruimtes)

4. De kritieke zones zijn de ruimtes met registratie van degene die de ruimte betreedt. Hetzij door cameratoezicht of door te badgen. (vb: cellenblok en wapenkamers)

Tenslotte, maar niet onbelangrijk, het commissariaat komt tegemoet aan de comforteisen voor de politiemedewerkers waaraan elke werkgever moet voldoen in het kader van het welzijn op het werk.