Doorzoek volledige site
14 september 2016 | PHILIPPE SELKE

Kingspan Insulation: de eerste fabrikant van isolatieplaten met resolschuim

Kingspan is zich erg bewust van de essentiële rol die thermische isolatie deze dagen speelt in het bouwwezen en verschafte zijn Belgisch filiaal dan ook de middelen die vereist zijn om een duurzaam partnership op te bouwen met professionele partijen. Dit vertaalt zich in een mix van logistieke betrouwbaarheid, beschikbaarheid en competentie van de verschillende ploegen en technische productkwaliteit. Het Kooltherm-gamma op basis van resolschuim is met zijn onvergelijkbare thermische, mechanische en brandveiligheidskenmerken het beste voorbeeld van deze bijzondere dynamiek.

Historiek

De in 1965 in Ierland opgerichte Kingspan-groep richtte het voornaamste deel van zijn activiteiten in de loop van de jaren 80 op de productie en de commercialisatie van uiterst performante isolatiematerialen. Gezien hun mechanische kwaliteiten en hoge thermische efficiëntie waren ze voorbestemd voor toepassingen in de bouw en het industriewezen. Doorheen de tijd heeft de onderneming zich sterk gediversifieerd, maar de isolatiematerialen zijn steeds de corebusiness gebleven. De afgelopen vijftien jaar heeft Kingspan zich razendsnel ontwikkeld. De groep is vandaag een mondiale speler die in Europa, Noord-Amerika en de Aziatisch-Pacifische regio de koppositie op het vlak van technologie en commercialisatie bekleedt.

 

Duurzaamheid

Door resoluut te kiezen voor een proactieve aanpak die anticipeerde op bepaalde mentaliteiten en verwachtingen, engageert Kingspan zich al geruime tijd voor (de promotie van) duurzame ontwikkeling. Dit heeft met name betrekking op de producten, aangezien ze de energetische balans van gebouwen en installaties verbeteren, maar ook op het bedrijf an sich. Zo rolde Kingspan op zijn productiesite in Tiel (Nederland) een geïntegreerd milieumanagementbeleid uit; het behalen van het ISO 14001-certificaat bewijst dat dit ook effectief gelukt is. Op lange termijn zijn de Kingspan Kooltherm-isolatiematerialen bovendien volledig recycleerbaar.

 

R&D​

Het R&D-departement van Kingspan is bijzonder actief en legt zich voortdurend toe op de ontwikkeling van steeds performantere isolatiematerialen. Dit heeft recent geleid tot de lancering van het Optim-R-gamma. Met een lambdawaarde van 0,006 W/m·K onderscheidt deze smalle VIP-plaat (vacuüm isolatieplaat) zich met een performantie die maar liefst vijf keer hoger ligt dan die van een conventioneel isolatiemateriaal.

Het topproduct van Kingspan blijft echter de Kooltherm-resolschuimisolatie: dankzij een lamdawaarde van 0,020 W/m.K deklasseert ze letterlijk en figuurlijk alle traditionele thermische isolatieoplossingen. Deze volstrekt uitzonderlijke thermische performantie gaat bovendien gepaard met een belangrijke ruimtewinst in het interieur en een surplus aan natuurlijke lichtinval aangezien Kooltherm het mogelijk maakt om minder dikke muren te construeren. Dit vormt een heuse ‘meerwaarde’ in gebouwen die met Kooltherm geïsoleerd zijn. Anderzijds resulteert de mogelijkheid om dunnere muren te realiseren in niet te onderschatten besparingen op het vlak van constructiekost aangezien ze een directe invloed hebben op de omvang van de funderingen, de koppelingen, enzovoort. Daarbij komt een erg goed brandgedrag (Euroklasse B-s1, d0). Dit laatste bleek recent uit een test waarin de Kooltherm K15-plaat voor geventileerde gevelbekleding werd blootgesteld aan reële brandcondities, volgens het Franse LEPIR2-protocol.