Doorzoek volledige site
14 september 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

MIP-project Heat4President goedgekeurd

Illustratie | Van Marcke

BeauVent, Ecompany en Ingenium hebben samen een MIP-projectvoorstel ‘Heat4President’ uitgewerkt. De drie projectpartners, die allen lid zijn van Warmtenetwerk Vlaanderen, doen ook beroep op de expertise van UGent (CEPEC) in verband met gebruikersgedrag en Fieldfisher in verband met contractvorming. MIP staat voor het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform van i-Cleantech Vlaanderen. ‘President’ vormt een samentrekking van ‘Plural’ en ‘RESIDENT’, die de link legt naar het doelpubliek ‘meervoud’ en ‘bewoners’ of meer bepaald bestaande meergezinswoningen.

Heat 4 President spitst zich toe op de ontwikkeling van informatie- en beslissingsinstrumenten. Met de instrumenten wil men de slaagkans voor de aansluiting van bestaande meergezinswoningen op een warmtenet met gebruik van restwarmte (verbrandingsoven of industrie) of duurzame warmte evalueren en vergroten. Naast technische en economische elementen worden ook juridische en psychologische factoren in de instrumenten opgenomen. Door bestaande appartementen aan te sluiten aan warmtenetten kunnen deze warmtenetten versneld uitgerold worden. Zo wordt de warmtevoorziening van de bestaande bewoning in steden verduurzaamd.

 

43 voorstellen

Er werden 43 projectvoorstellen ingediend tijdens deze MIP-call, waarvan 17 weerhouden werden voor een tweede evaluatieronde. 12 projecten werden steunbaar geacht. Finaal worden 8 projecten betoelaagd met 2 miljoen euro steun: 4 ‘valorisatie’projecten, waaronder Heat 4 President, en 4 ‘coöperatief+’ projecten. Het projectconsortium ontvangt 126.026 EUR steun van MIP, meer bepaald 50% van de projectbegroting van 252.052 EUR. Het project loopt anderhalf jaar.

 

Over de consortiumleden:

BeauVent is een hernieuwbare energiecoöperatie, die investeert in wind- en zonne-energie, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten. BeauVent wil een warmtenet realiseren in Oostende.

Ecompany is een leverancier van energiemeters, waaronder warmtemeters. Dienstverlening (geautomatiseerde meteropname, visualisatie) vormt een belangrijk deel van hun activiteiten.

Ingenium is een studie- en adviesbureau voor technische uitrusting en energievoorzieningen in en rond gebouwen. Ingenium levert vandaag advies en voert ontwerpstudies uit voor diverse warmtenetprojecten in Antwerpen, Gent, Roeselare, Leuven, …

Het Centrum voor Persuasieve Communicatie (CEPEC) van de UGent (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen) neemt deel als partner in onderaanneming, met expertise rond gedragspsychologie en groen consumentengedrag.

Fieldfisher neemt deel als partner in onderaanneming. Fieldfisher is een advocatenbureau en brengt juridische expertise in inzake warmtenetten en contractvorming.