Doorzoek volledige site
26 september 2016

SCIA-software voor beton: wapen je voor de toekomst

SCIA Engineer Illustratie | SCIA
Allplan Illustratie | SCIA
BIM+ Illustratie | SCIA
Solibri. Illustratie | SCIA

SCIA timmert reeds meer dan 40 jaar aan de weg en ontwikkelt en ondersteunt een uitgebreid gamma reken- en tekensoftware. De recente versies van de software bevatten meerdere nieuwe functionaliteiten voor beton.

Zowel ingenieurs, projectleiders als tekenaars krijgen oplossingen aangereikt. SCIA Engineer (berekenen en dimensioneren), Allplan (modelleren en betontekenen), bim+ (coördinatie en communicatie in de cloud) en Solibri (controle van modellen) zijn de speerpunten in het productaanbod. 

Open BIM (Building Information Modelling) vormt de rode draad tussen de applicaties. Hierdoor wisselt elke projectpartner projectgegevens uit op een intelligente manier, met respect voor de software van de andere betrokken partijen. De reken- en tekenmodellen zijn onderling gelinked via het IFC-formaat. Alle SCIA-software is gecertificeerd voor deze ISO-standaard. SCIA Engineer is zelfs de énige rekensoftware wereldwijd die deze certificatie voor import én export aanbiedt.

 

SCIA Engineer: het volledige rekenwerk voor de ingenieur

SCIA Engineer omvat het volledige rekenwerk voor de ingenieur: modelleren, interne krachten berekenen, normcontroles en optimalisatie, documenteren … zitten vervat in één geïntegreerde werkomgeving. Deze aanpak garandeert een vlekkeloze overdracht van de rekenresultaten, onafhankelijk van de grootte van het project. Constructies in gewapend en voorgespannen beton worden berekend volgens de geldende Eurocode 2 (EN1992) regels. Het gebruik is nog intuïtiever, de rekensnelheid is aanzienlijk verhoogd, extra controles zijn toegevoegd voor liggers en kolommen, en de heldere rekennota bevat verwijzingen naar de toegepaste normartikelen. Uiteraard zijn ook berekeningen voor andere materialen (staal, composiet staal-beton, hout, aluminium) geïntegreerd.

 

Allplan Engineering: het volledige tekentraject

Allplan Engineering richt zich op het volledige tekentraject van modelleren tot en met stabiliteits-, bekistings-, wapenings- en uitvoeringsplannen. Allplan kent toepassingen in huizen- en appartementbouw, civiele constructies, prefab en architecturaal beton. De gebruiker combineert performant 2D tekenen met 3D modelleren, intelligente BIM-bouwobjecten, een krachtige solid modeller en parametrische elementen. Dankzij uitgekiende praktische wapeningsfuncties en automatische vormherkenning worden bekistings- en wapeningsplannen opgesteld. Zichten, snedes, plannen, borderellen en hoeveelheden worden automatisch afgeleid en upgedate bij aanpassingen aan het project. Deze werkwijze staat garant voor een coherente projectaanpak.

 

bim+: cloudtoepassing

Met bim+ beschikken bouwpartners over een cloudtoepassing met permanente toegang tot de laatste status van het project. Die is toegankelijk via een klassieke webbrowser op vaste toestellen (desktop en laptop) en via een app op bv. uw iPad. De focus is gericht op een transparante en duidelijke samenwerking en communicatie. Dankzij de eenvoudige en intuïtieve werkinterface, de toegang tot het project op basis van rechtentoekenning en een gestructureerd opvolgingsproces, worden modellen snel gevisualiseerd, becommentarieerd (o.a. via het gebruik van het BCF-formaat), conflictcontroles worden uitgevoerd en getraceerd en er wordt een basis gelegd voor het revisiemanagement.

 

Solibri: controle en kwaliteitscheck

Solibri is een unieke tool waarmee u de volledige controle én de kwaliteit van het project behoudt op elk moment in het modelleer- en bouwproces. Solibri Model Checker (SMC) is ontworpen voor BIM-managers, architecten, grote en kleine bouwbedrijven, aannemers, monumentenzorg enz. Het wordt eenvoudiger om de controle tijdens het ontwerp, de constructie en de nazorg van een gebouw te overzien en op te volgen. Dankzij SMC wordt kostenefficiëntie in het bouwen en onderhouden van een gebouw eenvoudiger en goedkoper.

 

SCIA User Contest

Praktische toepassingen van deze oplossingen zijn geïllustreerd in de SCIA User Contest boeken. Ze bewijzen dat gebruikers dankzij de SCIA-oplossingen hun grenzen verleggen binnen de snel evoluerende en uitdagende reken- en teken- BIM-wereld. U vindt alle boeken online.

Voor meer informatie of een hardcopy van het User Contest boek kan u terecht op www.scia.net.

GERELATEERDE DOSSIERS