Doorzoek volledige site
26 september 2016

Bouwknopen: beton met binnenisolatie

Illustratie | FEBELCEM

In 2012 publiceerde FEBELCEM een dossier met drie reeksen bouwknopen, representatief voor de meeste courante betonbouwconcepten: de spouwmuur in betonmetselwerk, de enkelvoudige betonwand aan de buitenzijde geïsoleerd en afgewerkt met een crepi en het sandwichpaneel in architectonisch beton. FEBELCEM voegde recent een nieuwe reeks toe: beton met binnenisolatie.

De voortdurend strengere isolatie-eisen leiden ertoe dat de dikte van het isolatiepakket en bijgevolg ook de totale dikte van de gevel almaar toenemen. In het geval van de spouwmuur en het sandwichpaneel kan dit in sommige ontwerpsituaties een obstakel vormen.

Bij de enkelvoudige aan de buitenkant geïsoleerde schijfwand stelt zich dat probleem minder. Daar kan echter worden opgemerkt dat de gevel de typische expressiviteit van beton – ter plaatse gestort of prefab – moet missen... Een logische vraag is dan of de ‘omgekeerde wand’, de aan de binnenkant geïsoleerde enkelvoudige schijfwand, een haalbaar alternatief biedt.

 

Uitgebreid onderzoek

De aandachtspunten bij binnenisolatie zijn de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht in de context van renovaties. Zie bijvoorbeeld de publicaties ‘Binnenisolatie van buitenmuren’ (VEA/WTCB/KULeuven, 2012) en ‘Isolation thermique par l’intérieur des murs existants en briques pleines’ (Service Public de Wallonie (DG04)/UCL Architecture et Climat, 2011).

Wanneer het uitzicht van een bestaand gebouw dient bewaard te worden en er geen of een te smalle spouw aanwezig is, rest inderdaad alleen de optie van binnenisolatie om de energieprestaties van de gevel te verbeteren. 

Enkele van deze aandachtspunten zijn ook van toepassing op de aan de binnenkant geïsoleerde betonwand. Vermits het hier in principe om nieuwbouw gaat, zijn de risico’s door een oordeelkundig ontwerp en detaillering eenvoudig te voorkomen.

 

Vierde reeks bouwknopen

Op de website van FEBELCEM is dan ook sedert kort een vierde reeks bouwknopen beschikbaar. De uitvoeringsdetails van deze betonelementen met binnenisolatie zijn ontworpen door META architectuurbureau en nagerekend door studiebureau Boydens. De bouwknopen zijn gratis beschikbaar in PDF-formaat, van de tekeningen kan ook een DXF-bestand worden gedownload.

GERELATEERDE DOSSIERS