Doorzoek volledige site
03 oktober 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Een terugblik op de infoavond BIM met Revit

De afgelopen twaalf jaar zijn in een versneld tempo architecten van CAD naar BIM-met-REVIT aan het overschakelen, en gans de sector (ook ingenieursbureau’s, aannemers, en bouwheren) is nu naar BIM aan het evolueren. Waarom? Hoe wordt die overstap aangepakt en ervaren? En … wat zijn de resultaten? Via de testimonials van enkele architecten en bouwheer, via enkele voorbeelden en ervaringen uit de praktijk, kon je dit komen ontdekken op donderdagavond 29 sept. 2016 in het AuditoRium4 te Gent.

Dominiek Depoortere: "Revit ook voor een kleiner architectenbureau"

Zes jaar geleden nam ir. arch. Dominiek Depoortere  met de paar medewerkers van zijn buro “de duik in het bad” met Revit. Begin 2010 volgde hij samen met zijn medewerkers de C3A-Revit-basiscursus, na tien jaar met AutoCAD aan de slag te zijn. En de voordelen werden toen al in 2010 snel duidelijk! Zie dit artikel in C3A-Wijzer "overstap-cad-naar-revit-bij-arch-en-ing-bureau-dominiek-depoortere" als intro.

Bij kleinere projecten speelt het BIM-aspect “digitale samenwerking” tussen diverse bouwpartners een minder belangrijke rol. Maar het virtuele gebouwmodel in Revit, dat niet enkel geautomatiseerd alle tekeningen veel beter en sneller oplevert dan voorheen en ondertussen ook zorgt voor allerlei bouwdata-extractie (zoals geautomatiseerde meetstaten-extractie) biedt ongelooflijke flexibiliteit om wijzigingen door te voeren, van bouwdossier overheen het uitvoeringsplan tot een as-built uitvoeringsdossier. En dat is voor elke architect een enorme meerwaarde. In Revit wordt een virtueel model van het te bouwen project opgesteld, waarbij alle representaties (plannen, aanzichten, doorsnedes, allerlei 3D-zichten én meetstaat-tabellen) automatisch uit dat BIM-model afgeleid worden, maar waarbij evengoed in de 2D plannen, aanzichten, doorsnedes, 3D-zichten én meetstaat-tabellen kan gemanipuleerd worden. Revit zorgt voor allerlei automatismen bij het uitwerken van dat BIM-model, en zorgt ervoor dat alle views automatisch mee volgen bij aanpassingen. Indien de nodige zorg besteed wordt aan de opbouw van het model, kosten uitstekende extra 3D-zichten, gevels en snedes geen tijd. Ook fasering in Revit (de 4e dimensie of tijdlijn in een bouwproject) werd van bij het begin toegepast bij Dominiek Depoortere. Vooral als heel wat verbouwingen moeten aangepakt worden, is deze Phasing in Revit een fantastische tool.  Reeds gestarte projecten, die in ontwerpfase waren, werden heel snel compleet in Revit verder uitgewerkt.

Na een half jaar REVIT was de balans al absoluut positief, eind 2010 vertelde Dominiek Depoortere al “we hadden al veel vroeger moeten overstappen …” , alhoewel in 2010 het beste nog moest komen, zoals kostencalculaties in een ontwerpfase, gedetailleerde meetstaat-generatie vanuit het BIM-model, en allerlei aanvullende analyse-toepassingen. Maar hoe zit het nu, zes jaar later?  Bekijk maar eens de presentatie van Dominiek Depoortere.

 

Arthur Van Cauwenberghe: "eerste BIM-project in de echte zin van het woord"

Arthur Van Cauwenberghe vertelde in zijn getuigenis hoe hij persoonlijk een tweetal jaar geleden de overstap naar Revit heeft ervaren en waarom hij nu kiest voor Revit van schetsontwerp tot werf. Hij vertelde ook hoe Abscis Architecten zich heeft voorbereid op de integrale overschakeling naar Revit, hoe ze dit aanpakken en wat de impact hiervan is op een groter bureau met een veertigtal medewerkers en de impact op de samenwerking met externe partners.

Eén van de projecten dat toegelicht werd is de KUL Campus Brugge, faculteit-industriele-en-biowetenschappen-brugge , waar momenteel de laatste hand aan gelegd wordt. “Dit is het eerste project in ons land waarbij architecten, stabiliteitsingenieurs en het studiebureau technieken allemaal met Autodesk Revit werken, een Building Information Model (BIM)-project in de echte zin van het woord. Na de aanbesteding nam ook de hoofdaannemer het beheer van het BIM-model over”, meldt Brecht Pauwels van het ing.bureau Ingenium, één van de BIM-partners in dit project.  Dit is effectief een project waar Abscis voor de architectuur, Ing.bureau Provoost voor de stabiliteit en Ing.bureau Ingenium voor de technieken in Revit gezorgd heeft, en waarbij na de aanbesteding de hoofdaannemer Artes Depret het beheer van het BIM-model overnam. Ook voor de hoofdaannemer was dit een testcase. Er kwam ook een externe BIM-coördinator bij te pas, in casu BIMplan, die mee instond voor het opzetten van het BIMprotocol. Dit resulteerde uiteindelijk in een BIM as built-model.  Voor de meetstaat van het architectuurgedeelte is voor dit project ongeveer 95% van de metingen uit Revit gevloeid!  

BIM-men impliceert ook een andere manier van vergaderen. Er zijn niet enkel de wekelijkse werfvergaderingen tussen projectverantwoordelijken en ontwerpers, er wordt ook samengezeten door de modelleurs van de diverse betrokken partijen. Daarom is een BIM-protocol met basisafspraken over inhoud en ontwerp belangrijk.

Via dit artikel kul-campus-brugge-is-eerste-bim-project-in-de-echte-zin-van-het-woord uit de Bouwkroniek  kan je de ervaring vanuit het Ing.bureau Ingenium nalezen,  maar op donderdagavond 29 sept. vertelde ir.arch. Arthur Van Cauwenberghe in naam van Abscis Architecten de ervaringen vanuit het standpunt van de architecten. Bekijk de presentatie van Arthur Van Cauwenberghe.

Lees hier het volledige verslag.

GERELATEERDE DOSSIERS