Doorzoek volledige site
04 oktober 2016

Hergebruik, een gebruiksaanwijzing

Hergebruik, een gebruiksaanwijzing Illustratie | Atelier 4/5

Leefmilieu Brussel schotelde architect Florent Grosjean, verbonden aan Atelier 4/5 ,enkele vragen voor over hergebruik. 

Vanwaar komt volgens u de interesse van bouwheren voor hergebruik?

Een deel van de aanvragen komt van klanten die bewust met hergebruik bezig zijn. Voor velen is het echter ook een esthetische keuze: ze willen een unieke sfeer scheppen, voor een lagere of dezelfde prijs als die van gelijkaardig nieuw materiaal. Voor de ontwerper is dit zeer inspirerend, want op die manier zijn geen twee projecten aan elkaar gelijk. Het resultaat is telkens weer anders! Heel wat van die oude materialen hebben hun duurzaamheid ook al op lange termijn bewezen: vergelijk bijvoorbeeld de levensduur van een oude parketvloer met die van laminaat. Het oude materiaal betekent dan ook echt een meerwaarde voor het gebouw.

 

Ook voor de dienstensector?

Momenteel zien we een groeiende vraag voor openbare gebouwen, restaurants, bedrijfsgebouwen, ... Recuperatiematerialen hebben immers het bijkomende voordeel dat ze de afvalverwerkingskosten en transportkosten drukken en tegelijkertijd de lokale tewerkstelling van ongeschoolde arbeiders stimuleren. Zij worden ingezet voor de afbraak, en het kuisen en klaarmaken van de materialen voor hergebruik. De openbare diensten hebben hier duidelijk een voorbeeldrol. De technische kwaliteit en veiligheid worden daarbij uiteraard niet uit het oog verloren.

 

Welke tips heeft u om met hergebruik aan de slag te gaan?

Het hergebruik moet reeds in de ontwerpfase aandacht krijgen, teneinde na te gaan welke materialen ter plaatse kunnen gerecupereerd worden en welke elders dienen te worden gezocht. Verder moet er voldoende ruimte zijn voor variëteit en is het belangrijk voldoende tijd in te lassen tussen de afbraak en de heropbouw, teneinde het materiaal te kunnen verzamelen en klaar te maken voor hergebruik, en indien nodig het project aan te passen. Het welslagen van het project hangt ook sterk af van de mate waarin de bouwheer betrokken is bij het uitzoeken en selecteren van uniek materiaal. Tot slot is er het enorme belang van een aangepast lastenboek en een grote flexibiliteit van de kant van de aannemer. Recuperatiematerialen bieden heel wat creatieve mogelijkheden, maar ze vergen een gepaste voorbereiding!

 

Meer info op: www.gidsduurzamegebouwen.brussels