Doorzoek volledige site
05 oktober 2016

Brede School met Sempergreen-groendak door Mecanoo

Illustratie | Sempergreen
Illustratie | Sempergreen
Illustratie | Sempergreen
Illustratie | Sempergreen
Illustratie | Sempergreen
Illustratie | Sempergreen

Bij de Kiem Special School in Dordrecht krijgen kinderen met een beperking onderwijs en zorg aangeboden. Binnen het ontwerp van architectenbureau Mecanoo en de realisatie van de nieuwbouw van 5.000 m2 stond duurzaamheid bovenaan op de agenda. Dit vertaalde zich onder meer in de toepassing van een groendak met de voorbegroeide vegetatiematten van Sempergreen.

Kiem Speciale School is een Brede School, gelegen in de wijk Sterreburg in de Nederlandse stad Dordrecht. Kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn, krijgen hier onderwijs en zorg onder één dak aangeboden.

 

B-onderscheiding Frisse Scholen-concept

Bij het ontwerp van de nieuwbouw van deze school heeft architect Mecanoo de nadruk gelegd op een open, vriendelijke en veilige omgeving, waar kinderen zich thuis voelen en waar ze kunnen leren, spelen en elkaar kunnen ontmoeten. De menselijke maat en gevoel van veiligheid en geborgenheid vormden sleutelelementen in het ontwerp. Met diverse maatregelen, waaronder een groendak en een decentraal indoor klimaatsysteem behaalde Kiem een categorie B-onderscheiding binnen het Nederlandse 'Frisse Scholen'-concept.

 

Groendak levert belangrijke energiebesparing

Een ‘Frisse School’ is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Een groendak draagt substantieel bij aan energiebesparing, een lagere omgevingstemperatuur en opname van CO2 en fijn stof. Door de warmteregulerende werking is de behoefte aan luchtkoeling in de zomer veel lager en levert een groendak een belangrijke energiebesparing.

 

Direct-groen resultaat

Door de toepassing van voorgekweekte vegetatiematten van Sempergreen is er een direct volwaardige begroeiing gecreëerd op het dak.  Bij levering zijn de vegetatiematten altijd voor minimaal 95% begroeid.  De volwaardige dakbegroeiing draagt direct bij aan reductie van het Urban Heat Island Effect. Groen weerkaatst de warmte grotendeels, waardoor een lagere omgevingstemperatuur ontstaat. Daarnaast zorgen planten voor koeling in de lucht doordat zij vocht uitstoten.

 

Waterretentie, biodiversiteit en veel meer voordelen

Groene daken zorgen voor niet alleen voor energiebesparing en luchtzuivering. Ook waterretentie en behoud van de biodiversiteit zijn enkele van de vele voordelen die een groendak biedt. Bovendien verlengt een groendak de levensduur van een dak tot maar liefst zestig jaar.

GERELATEERDE DOSSIERS